Wie is de beste Autvinder van Nederland?

Mensen met autisme zijn misschien wel bovengemiddeld geschikt als uitvinder. In het verleden zijn immers veel belangrijke innovaties bedacht door mensen met autisme. Geholpen door capaciteiten als doorzettingsvermogen, gevoel voor rechtvaardigheid, logica en efficiëntie. En het vermogen om de wereld radicaal anders te zien, dan alle anderen.
Wie is de beste Autvinder van Nederland?

De Neurodiversity Foundation heeft samen met Design Your Life en de Nederlandse Vereniging voor Autisme de wedstrijd ‘Wie is de beste Autvinder van Nederland?’ uitgeschreven. Doel is om te laten zien hoeveel innovatief talent er is onder mensen met autisme. De arbeidsmarkt zou dit potentieel veel beter kunnen benutten.

Autvinder is een wedstrijd voor autisten die vernieuwende oplossingen bedenken, voor grote en kleine dingen. Eén van hen wordt in de Autismeweek  en op Neurodiversity Pride Day gekroond tot ‘De Autvinder’, en wint mooie geldprijzen. Ideeën blijven eigendom van de bedenker. Inzenden kan tot 19 maart 2024.

Meedoen kan in vier categorieën:

  1. innovatie voor het leven als autist
  2. innovatie voor thuis
  3. innovatie voor wereldverbetering
  4. technische innovatie.

Bekijk onderstaand filmpje voor meer informatie:
 
Bron: NVA