Website Kiezen in de ggz moet ggz-wachtlijsten terugdringen

Sinds 9 november 2018 staat er een nieuwe website online voor mensen die geestelijke zorg nodig hebben. De site Kiezen in de ggz heeft als doel patiënten en huisartsen te helpen bij het vinden van psychiaters, psychologen en andere behandelaars zonder wachtlijst.
Website Kiezen in de ggz moet ggz-wachtlijsten terugdringen

Kiezen in de ggz geeft informatie over de wachttijd per aanbieder en per aandoening, zoals autisme of depressie. “Met deze website wordt het gemakkelijker om een aanbieder te vinden die wél plek heeft”, zegt Marjan ter Avest. Zij is directeur van patiëntenorganisatie MIND, die samen met onder meer de ggz-sector en het ministerie van VWS het initiatief nam voor de site.

Staatssecretaris Blokhuis verwacht kortere wachtlijsten in de ggz door de site. Hij zegt dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ggz-aanbieders gaat dwingen om actuele wachttijden door te geven. Volgens de NZa en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn de wachtlijsten voor autisme, traumabehandelingen en persoonlijkheidsstoornissen veel te lang. Patiënten moeten vaak maanden en soms zelfs meer dan een half jaar wachten voordat hun behandeling begint.

Volgens patiëntenorganisatie MIND verwijzen huisartsen nu vaak door naar dezelfde psychiater of psycholoog. “De sector is complex en dan kiezen huisartsen voor iemand die ze kennen en vertrouwen”, zegt directeur Ter Avest. Kiezen in de ggz moet huisartsen wijzen op andere behandelaars in de buurt met een kortere of helemaal geen wachttijd.

Toch is transparantie volgens de patiëntenorganisatie niet de enige oplossing. “De urgentie blijft onverminderd hoog om de lange wachttijden in bepaalde regio's terug te brengen naar een acceptabel niveau.”

Kritiek

Er is ook de nodige kritiek op dit initiatief. Met name de kosten van 1 miljoen euro die de overheid neerlegde om de site te bouwen en de nog te verwachten kosten voor onderhoud staan volgens critici niet in verhouding tot de gewenste opbrengsten. Inhoudelijk blijft het nog een hele zoektocht voor hulpvragers

Autisme-test

Via de site blijken er 923 hulpmogelijkheden te zijn voor mensen die hulp zoeken bij autisme. Via in te stellen filters over wachttijden en regio, ziektekostenverzekeraar en soort hulpvoorziening krijg je dan een beeld. Probeer het zelf via https://kiezenindeggz.nl/zoeken/ . De wachttijden zijn zo te zien nog enorm, 20 weken is geen uitzondering.

 

 

 

(Bron: NOS )
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.