VERWACHT | Herziene druk Autisme op school

De mogelijkheden van kinderen en jongeren met autismespectrumstoornissen worden onvoldoende benut. In het voortgezet onderwijs wordt de jongere geconfronteerd met een heel team aan docenten.
VERWACHT | Herziene druk Autisme op school


Autisme vergt een andere benadering op school, maar ook een andere houding van de docent. In het voortgezet, secundair onderwijs betekent het dat het team ook onderling op elkaar moet afstemmen, wat op zich al een grote klus is. Het grootste probleem is dat de jongere met autismespectrumstoornissen over een heel scala aan mentale leeftijden beschikt (MAS1P, Mental age Spectrum within 1 person). Op vijftienjarige leeftijd kan hij vijftien zijn in biologisch opzicht en midden in de puberteit zitten, terwijl zijn sociaal-emotionele leeftijd twee jaar is. Hij kan in de wiskundeles zijn leraar soms voorbij zijn en tegelijk geen schoolrijp gedrag vertonen.


In Autisme op school legt Martine Delfos in heldere, praktische taal uit wat autisme op school betekent, hoe je een probleem herkent en hoe je ermee om kunt gaan.

Dit is een complete herziening van twee boeken, verschenen onder de titel Autisme op school (ISBN 9789088504433 en 9789088504440).

Boekinformatie

Autisme op school
ASS en ATO in basis- en voortgezet onderwijs
Dr. Martine F. Delfos  

ISBN 9789085603269 | 136 pagina's | Paperback | Herziene druk 2024

Wil je het boek alvast bestellen? Klik hier!