Uitnodiging: Onderzoek naar Autisme en Werk

Uit onderzoek blijkt dat slechts 25%van alle mensen met autisme betaald werk heeft, terwijl meer mensen werk zouden willen hebben. Er is weinig inzicht in hoe mensen met autisme zelf kijken naar wat hen wel of niet helpt om betaald werk te vinden en behouden. Het feit dat zo weinig studies zich hebben gericht op het perspectief van autistische mensen in hun re-integratieproces is verrassend, aangezien steeds meer onderzoeken naar duurzame inzetbaarheid juist het belang benadrukken van het perspectief van werknemers (of werkzoekenden) op succesvolle werkparticipatie. Met dit onderzoek willen we de ervaring van volwassenen met autisme bij het vinden en houden van een baan in kaart brengen. Daarom bent u uitgenodigd voor dit onderzoek.

 

Werd bij u autisme gediagnosticeerd? Dan willen we graag weten hoe u denkt over werk en wat u nodig (zou) hebben voor het vinden en behouden van werk. Het onderzoek gaat over hoe de deelnemers naar werk kijken, over wat hun ervaringen zijn bij het krijgen en behouden van werk, en wat ervaringen zijn met het niet werken. Ook wordt gekeken naar hoe deelnemers omgaan met dingen die het werk zoeken of het behouden van werk vergemakkelijken of juist moeilijk maken. Door dit te onderzoeken hopen we kennis op te doen die kan helpen om meer mensen met autisme aan werk te helpen en houden.

Kijk op de site