School in US wint rechtszaak om wel elektroshocktherapie te gebruiken bij leerlingen

Het moet niet veel gekker worden in deze vreemde wereld: Een school voor speciaal onderwijs in Massachusetts heeft een rechtszaak gewonnen om elektroshocktherapie te mogen gebruiken bij agressieve of zelfbeschadigende leerlingen, nadat ouders de behandeling hebben bejubeld als "levensreddende behandeling".
School in US wint rechtszaak om wel elektroshocktherapie te gebruiken bij leerlingen

Een federaal hof van beroep heeft het verbod van de FDA ( Food and Drug Administration ) op het gebruik van elektroshockapparaten ongedaan gemaakt. Het hof concludeerde dat de FDA niet bevoegd was om te oordelen over de praktijk die gebruikt werd om kinderen te controleren en te straffen op een school voor mensen met een ontwikkelingsstoornis.

De uitspraak is een overwinning voor de school, het Judge Rotenberg Educational Center, en een groep ouders van de leerlingen, die het verbod hadden aangevochten. Op de website van het centrum staat dat het zich richt op "emotioneel gestoorde leerlingen met gedrags-, emotionele en/of psychiatrische problemen, evenals leerlingen met een verstandelijke handicap of leerlingen in het autismespectrum". De school zei blij te zijn met de uitspraak. Deze school is de enige in de VS die gebruikt maakt van deze bizarre methode en hiervoor soms ook leerlingen van nog maar negen jaar oud omdat ze zich 'misdragen' hadden hieraan blootstellen.

In 2020 verbood de FDA dat elektrische stimulatieapparaten (ESD's) worden gebruikt om agressief en zelfbeschadigend gedrag op de school te stoppen. Lees hier hun bericht waarin ze vaststellen dat ESD's elektrische schokken geven via elektroden die op de huid van personen zijn aangebracht om zelfverwondend of agressief gedrag onmiddellijk te onderbreken of om te proberen de personen ertoe te brengen dergelijk gedrag niet meer te vertonen. Er zijn aanwijzingen dat aan het gebruik van deze apparaten een aantal aanzienlijke psychologische en lichamelijke risico's zijn verbonden, waaronder verergering van onderliggende symptomen, depressie, angst, posttraumatische stressstoornis, pijn, brandwonden en weefselschade. Bovendien hebben veel mensen die aan deze hulpmiddelen worden blootgesteld een verstandelijke handicap of ontwikkelingsstoornis, waardoor het moeilijk is om hun pijn kenbaar te maken. Het bewijs voor de doeltreffendheid van het hulpmiddel is zwak en het bewijs voor de baten/risicoprofielen van alternatieven is sterk. Aangezien de risico's van ESE's voldoen aan de door het agentschap gehanteerde definitie van onredelijk en substantieel en niet kunnen worden gecorrigeerd of geëlimineerd door middel van een nieuwe of bijgewerkte etikettering, is een verbod op dit product noodzakelijk om de volksgezondheid te beschermen.

 

Lees verder over het nieuwsbericht