Sander Begeer benoemd als hoogleraar

Sander Begeer, tevens redactielid van het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme, is per 1 maart 2021 benoemd als hoogleraar diversiteit van autisme aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Sander: "Als hoogleraar klinische ontwikkelingspsychologie en programmadirecteur van de Research Master Clinical and Developmental Psychopathology bestudeer en onderwijs ik de ontwikkeling, beoordeling en behandeling van sociaal functioneren van individuen met en zonder psychopathologie, in het bijzonder autisme. Ik ben enthousiast over het vinden van nieuwe benaderingen om te beoordelen hoe individuen met autisme verschillen in hun sociaal functioneren (zowel op positieve als negatieve manieren), en deze te gebruiken om behandeleffecten te beoordelen en behandelingen te innoveren. Ik was medeoprichter van het Nederlands Autisme Register (NAR), www.nederlandsautismeregister.nl, een groot longitudinaal cohort van individuen met autisme dat jaarlijks wordt bevraagd. Ik streef naar nauwe samenwerking met en individuele verspreiding van de resultaten onder de betrokken personen. Deze inspanningen worden weerspiegeld in het onderwijs op onze afdeling. Binnen de Onderzoeksmaster Klinische en Ontwikkelingspsychopathologie streven we naar het vertalen van fundamenteel onderzoek naar de klinische praktijk binnen het domein van de psychopathologie. "