Reactie op burgerbrief over onderwijs voor kinderen met ASS

Voormalig Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op een burgerbrief over het onderwijs en de ondersteuning voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 9OCW) had hem hierom verzocht.


In september 2022 ontving de Kamer een brief over het onderwijs en de ondersteuning voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Deze brief was geschreven door een moeder van een jongen met ASS die thuis was komen te zitten zonder passend ontwikkel- of onderwijsaanbod. 

De hele brief is hier te lezen.

 

Bron: Rijksoverheid