Project van start in 2020: Design your life

Zorgprofessionals kunnen met ‘Design your life’, een methode voor persoonlijke technologie, jongvolwassenen met autisme begeleiden in het samenstellen van hun eigen, op maat gesneden ondersteunende technologie. Persoonlijke technologie versterkt de zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten voor het zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.
Project van start in 2020: Design your life

 

‘Design Your Life’ sluit aan bij de maatschappelijke ambitie om participatie van jongvolwassenen met autisme te vergroten. Deze groep heeft potentie en ambities, maar laat ook schooluitval zien, werkeloosheid en moeite met zelfstandig leven. Zorgprofessionals zoeken mogelijkheden de eigen regie te versterken, onder meer door het begeleiden in persoonlijke toekomstplanning en het inrichten van een ondersteunende leefomgeving. Hoe kun je de zorgbehoefte in een passende technologische oplossing vertalen?

Meer informatie bij Ixperium