(BLOG) Overprikkeling Voorkomen : Vaardigheden en technieken voor (jong)volwassenen met autisme (ASS) en/of ADHD

(door Barbara de Leeuw) Toen in maart 2015, na jaren van studie, overleggen met ervaringsdeskundigen, oefenen en bijscherpen, mijn boek 'Overprikkeling Voorkomen' uitkwam, was ik heel trots.
Nog trotser werd ik toen bleek dat het boek heel goed ontvangen werd. Zowel door (jong)volwassenen met autisme en/of ADHD als door hulpverleners, ouders en docenten. De beschreven methodiek opende voor velen nieuwe deuren naar een geregelder leven met minder overprikkeling en alle daarmee gepaard gaande lichamelijke-, psychische- en gedragsproblemen.
Ook de bijbehorende training tot Overprikkelingscoach leidt daartoe. “Mijn dochter praat eindelijk met mij!” was de mooiste reactie die ik kreeg. En dáár was het mij uiteindelijk om te doen.

Het idee van het ontwerpen van een methodiek ontstond jaren daarvoor, toen het mij opviel dat vele mensen met al dan niet gediagnosticeerd autisme en/of ADHD zonder noemenswaardige problematiek konden functioneren, terwijl daar loodrecht tegenover de groep mensen met dezelfde diagnose stond, die dat niet kon en die regelmatig vervielen in gedragsproblemen, ziekte en psychische problematiek. 
De eerste groep kwam pas in de problemen als er een heftige verschuiving in hun leven plaatsvond, waardoor hun structuur volledig veranderde. Een echtscheiding, ontslag of verhuizing bijvoorbeeld. Pas dan klapten zij in en vertoonden dezelfde problematiek als de tweede groep. Pas dan kwam er hulpverlening aan te pas en velen kregen na lang worstelen de diagnose autisme en/of ADHD. Tot aan die verschuiving was er dus voor hen weinig aan de hand. 
Maar hoe was dat dan mogelijk? Omdat zij, meestal volledig onbewust van het waarom, hun leven volledig hadden aangepast aan wat ze daadwerkelijk nodig hadden. Werk, inrichting van het huis, sociale gebeurtenissen, structuur. Alles was er, tot die grote verschuiving aan toe, onbewust op gericht geweest om die overprikkeling te voorkomen.
Vanuit die kennis was het eigenlijk nog maar een kleine stap om dat om te zetten in een concrete methodiek. Hoe voorkom je zoveel mogelijk overprikkeling? Door te doen wat de eerste groep doet: pas je leven aan. Het enige wat ik nog hoefde te doen, was dat concreet te beschrijven. Natuurlijk kwamen daar nog enkele jaren van oefenen, bijschaven en overleggen aan te pas, maar de basis was er. 
Overprikkeling Voorkomen is dan ook geënt op 3 speerpunten:
- signaleren
- herkennen
- doen!


Waarbij achtereenvolgens de symptomen van overprikkeling, de overprikkelde zintuigen en de overprikkelende situaties in kaart worden gebracht, waarna er een begin wordt gemaakt met het daadwerkelijke aanpassen van het leven, zoals dat nu geleefd wordt. Uiteraard wordt daar de omgang met de omgeving niet bij vergeten, want dat dat regelmatig een hoge drempel is, moge duidelijk zijn.
Over een aantal maanden komt de 4e druk van Overprikkeling Voorkomen uit, dit keer aangevuld met een extra hoofdstuk over onderprikkeling, want dat ook hier nog veel te weinig over bekend is terwijl het net zulke grote problemen kan opleveren, vraagt om meer openheid. 

 


Barbara de Leeuw
Auteur, autismecoach en pedagoog, ervaringsdeskundig
www.swpbook.com/1762


www.praktischautisme.nl
www.overprikkelingvoorkomen.nl

 

 

 


“De overbelasting was begonnen. 
Gesproken woord klonk alleen nog maar als blah-blah-blah… 
Mijn gezichtsvermogen werd steeds scherper… 
De lichten werden feller.” (…)
Mijn schip was zinkende en niemand die het wist.” 
(Donna Williams, 1994)
Relevante categorieën: