Online Summercourse Autisme

De tweede serie online webinars over de context Corona bij Autisme
Online Summercourse Autisme

In een vijftal webinars licht Martine Delfos een aantal thema’s toe die betrekking hebben op autisme. Bij alle thema’s wordt aandacht besteed aan de context van de Coronatijd waarin we begin 2020 leven.

Om voor te bereiden is een reader gemaakt, waarin artikelen zijn opgenomen. Aardig wat artikelen zijn klassiekers, maar er is ook veel recent materiaal.

De webinars vinden plaats op vijf dinsdagochtenden van 10.00 tot 11.30.

De data zijn de dinsdagochtenden van 10-11.30 op:

7 juli 2020 1: Autisme en Zelfbepaaldheid, Corona

14 juli 2020 2: Autisme en Geen hulp vragen, Corona

21 juli 2020 3: Autisme en Leren, Corona

28 juli 2020 4: Autisme en Gevoel uitzetten, Corona

4 augustus 2020 5: Autisme en Escape, Corona 

 

Kijk hier voor de informatie en het achtergronddocument