Onderzoek naar EMDR bij jongeren met autisme is veelbelovend

Recent werd een Nederlands onderzoek bij jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) gepubliceerd. Dit onderzoek heeft mede door subsidie van MIND plaatsgevonden. De wetenschappers onderzochten of EMDR werkt bij het verminderen van stress en o.a. problemen met communicatie bij jongeren met ASS. 21 jongeren tussen de 12 en 19 jaar deden mee aan dit onderzoek.
Onderzoek naar EMDR bij jongeren met autisme is veelbelovend

Over het onderzoek

EMDR is een behandelmethode die vooral wordt gebruikt bij mensen die last hebben van posttraumatische stresssymptomen (PTSS). Dit onderzoek had als doel om te onderzoeken of EMDR helpt bij het verminderen van stress en problemen met communicatie en sociale interactie (Social Responsiveness Scale) bij jongeren met ASS, wanneer de EMDR gericht wordt op dagelijkse stressmomenten. 

De resultaten

Het onderzoek liet zien dat er na 10 EMDR sessies op Sociaal Bewustzijn en Sociale Communicatie (twee deelgebieden van de ‘Social Responsiveness Scale) verbetering te zien was. Opvallend hierbij was dat deze vermindering pas zichtbaar was bij de follow-up meting, drie maanden na de behandeling. Veel jongeren gaven aan na de behandeling minder dagelijkse stress te ervaren dan voor de behandeling. Ook bleek 52% van de jongeren aan het eind van de EMDR sessies beter te functioneren.

Vervolg

Het gaat om een klein onderzoek bij jongeren, waarbij er vooraf, direct na, tijdens en achteraf na een EMDR behandeling gemeten is. Mogelijk zou een groter vervolgonderzoek kunnen helpen om meer inzicht te geven hoe EMDR jongeren met autisme kan helpen.