Onderzoek: Hersenconnectiviteit is leeftijdsafhankelijk bij ASS

Autismespectrumstoornis (ASS) wordt consequent geassocieerd met veranderingen in de connectiviteit van de hersenen, maar er zijn tegenstrijdige resultaten over waar en wanneer personen met een ASS meer of minder functionele connectiviteit vertonen.

Dergelijke inconsistente bevindingen kunnen worden gedreven door atypische neurologische ontwikkelingsbanen in ASS tijdens de adolescentie, maar geen longitudinale studies tot nu toe hebben deze hypothese onderzocht. 

Dat is nu wel gedaan en het blijkt dat (bij veranderingen in de connectiviteit van de hersenen na verloop van tijd bij individuen) voor sommige hersenregio's adolescenten met ASS niet dezelfde veranderingen in de connectiviteit van de hersenen vertoonden die zich kenmerkend ontwikkelden bij adolescenten. Dit suggereert dat het belangrijk is om rekening te houden met leeftijd bij het bestuderen van hersenconnectiviteit in ASS.

Bron: PUBMED januari 2019