Nieuwbouwplannen Leo Kannerschool Oegstgeest

De Leo Kannerschool in Oegstgeest (Z.H.) wil aan Hazenboslaan een nieuw gebouw realiseren. De school is daar gehuisvest in een verouderd gebouw en werkt al jaren aan een oplossing. Die is keer op keer uitgebleven en daarom trekt de school voor leerlingen met autisme nu haar eigen plan.
Nieuwbouwplannen Leo Kannerschool Oegstgeest

“Over al onze goede resultaten hangt de schaduw van de verouderde huisvesting, waarin het werk- en leerklimaat op sommige plekken veel te wensen overlaat”, zegt locatiedirecteur Douwe Splinter (foto PR). “Zeker in de dependance is de luchtkwaliteit van de lokalen in de kelder en het bijgebouw zwaar onvoldoende. We willen onze leerlingen daar niet meer laten verblijven.”

De Leo Kannerschool is al jaren bezig met het zoeken naar of het realiseren van een nieuw onderkomen. En ook al heeft de nieuwe coalitie in Oegstgeest voorlopig een rem gezet op de uitgaven voor onderwijshuisvesting, Splinter heeft er vertrouwen in dat er voor zijn school een oplossing zal komen: “We zijn zelf een plan aan het ontwikkelen voor een nieuwe inrichting van onze huidige locatie en willen dit voorleggen aan de gemeente met de gedachte hen enthousiast te maken.”

De school wil aan de Hazenboslaan een nieuwe school realiseren en daarbij de verbinding zoeken met de bewoners van Oegstgeest. Splinter: “Te denken valt aan ruimte bieden voor zorgwoningen, sociale woningbouw, een lunchroom, en andere voorzieningen waarin onze leerlingen ‘de echte maatschappij’ kunnen meemaken. In ons plan zouden we willen samenwerken met onder andere MeerWonen, de SKO en Bergen Muziek. Ook beogen we een échte theaterzaal te creëren die wij overdag als aula kunnen gebruiken.” Splinter hoopt dat het nieuwe gemeentebestuur mee gaat helpen om het plan te realiseren: “Het is echt een win-win situatie voor alle partijen.”

 

(Bron: Sleutelstad.nl)
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.