Nieuw onderzoek toont relatie aan tussen voedselallergie en autisme

Er is al veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen autisme en allergieën, vaak met verschillende uitkomsten. Onderzoekers van de universiteit in Iowa, VS hebben een wetenschappelijke studie afgerond waar voor het eerst een zeer grote groep kinderen voor is gevolgd: bijna 200.000. De wetenschappers zijn overtuigd van een relatie tussen kinderen met autisme en allergieën, met name voedselallergie. De grote vraag is nu: veroorzaakt autisme allergieën of veroorzaken allergieën juist autisme?
Nieuw onderzoek toont relatie aan tussen voedselallergie en autisme

Reden om het onderzoek Association of Food Allergy and Other Allergic Conditions With Autism Spectrum Disorder in Children te starten, was onder meer het feit dat autisme en voedselallergieën steeds vaker voorkomen bij kinderen. De wetenschappers hebben gebruikgemaakt van de landelijk representatieve gegevens van 199.520 kinderen tussen de 3 en 17 jaar die deelnamen aan de Amerikaanse National Health Interview Survey van 1996 tot 2016. De data-analyse werd afgerond in 2018.

De onderzoekers gingen uit van de hypothese dat kinderen met een voedselallergie mogelijk een hoger risico op ASS hebben dan kinderen zonder voedselallergie.

In eerste instantie werd gekeken naar welke kinderen een allergie hebben. De onderzoekers onderscheiden drie vormen:

- voedselallergie

- luchtwegallergie

- huidallergie.

Men bekeek welke kinderen een (of meer) van deze soorten allergie hebben. Dit gebeurde op basis van een bevestigende reactie van een ouder/verzorger in de vragenlijst van het National Health Interview Survey. Voedselallergieën kwamen voor bij 8.734 kinderen, 24.555 kinderen hadden een luchtwegallergie en 19.399 een huidallergie.

Daarna keek men naar kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). Ook die gegevens zijn terug te vinden in de data en de diagnose is steeds gesteld door een arts of andere zorgprofessional. Hieruit kwam naar voren dat 0,95 procent van de kinderen uit het onderzoek de diagnose ASS had, wat overeenkomt met 1.868 kinderen.

Vervolgens werd bekeken welke kinderen met ASS ook een allergie hebben. Daaruit bleek dat de gewogen prevalentie van gemelde voedsel-, luchtweg- en huidallergieën hoger was bij kinderen met autisme (respectievelijk 11,25 procent, 18,73 procent en 16,81 procent) in vergelijking met kinderen zonder ASS (daar waren de percentages respectievelijk 4,25 procent, 12,08 procent en 9,84 procent). Ter verduidelijking: prevalentie is in dit geval het percentage kinderen met een allergie op een bepaald moment per duizend of honderdduizend in een bepaalde populatie.

 

Lees verder in bronbericht.

 

(Bron: Klik)
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.