NIEUW | Immuno-psychiatrie: Het immuunsysteem-uit-balans als oorzaak van psychiatrische aandoeningen

Psychiatrische aandoeningen veroorzaken veel leed. Gangbare verklaringen voldoen maar ten dele. In de immuno-psychiatrie worden psychiatrische stoornissen, zoals ernstige depressie, bipolaire stoornis, schizofrenie en autisme verklaard vanuit een immuunsysteem-uit-balans. De immuno-psychiatrie – een nieuwe wetenschap die met dit boek in Nederland wordt geïntroduceerd – ontrafelt hoe dit werkt en wat we er, voor zover dat nu al mogelijk is, aan kunnen doen.
NIEUW | Immuno-psychiatrie: Het immuunsysteem-uit-balans als oorzaak van psychiatrische aandoeningen

 

Hemmo Drexhage neemt de lezer mee in zijn zoektocht naar de relatie tussen het immuunsysteem en het brein. Hij legt uit hoe het immuunsysteem, het brein en het hormonale stelsel bij stress samenwerken. Hij verklaart psychiatrische aandoeningen, auto-immuunziekten en ook long-COVID vanuit een ontregelde samenwerking: een immuunsysteem-uit-balans.
Drexhage verwacht dat hierdoor diagnoses in de toekomst anders en scherper zullen worden gesteld. En daarmee openen zich nieuwe wegen voor een betere behandeling.

Deze uitgave richt zich op de lezer die zoekt naar de oorzaken van psychiatrisch lijden. Daarnaast geeft het nieuwe inzichten aan (aanstaande) professionals, die beroepshalve in de immuno-psychiatrie zijn geïnteresseerd (geneeskunde, psychologie, farmacologie, biomedische wetenschappen, gezondheid en leven).
Er is ook aandacht voor onderbouwde leefstijl- en opvoedtips, die een gestoorde immuunbalans gunstig beïnvloeden en daarmee het psychiatrisch lijden wat kunnen verlichten.

Prof. dr. Hemmo Drexhage, arts en emeritus hoogleraar medische immunologie, werkt samen met Bernadette Wijnker-Holmes, psycholoog en schrijver, aan kennisverspreiding vanuit het EU-onderzoek Moodstratification. Beatrice Keunen is schrijfster, journalist met als specialisaties opvoeding, onderwijs en ontwikkelingsproblematiek, en oud-hoofdredacteur van Balans Magazine.

Bestel het boek hier!