Nieuw | Autisme op school. ASS en ATO in basis- en voortgezet onderwijs

In Autisme op school legt Martine Delfos in heldere, praktische taal uit wat autisme op school betekent, hoe je een probleem herkent en hoe je ermee om kunt gaan.

 


Nieuw | Autisme op school. ASS en ATO in basis- en voortgezet onderwijs

Over Autisme op school
Dit is een complete herziening van twee boeken, verschenen onder de titel Autisme op school (ISBN 9789088504433 en 9789088504440).

De mogelijkheden van kinderen en jongeren met autismespectrumstoornissen worden onvoldoende benut. In het voortgezet onderwijs wordt de jongere geconfronteerd met een heel team aan docenten. Autisme vergt een andere benadering op school, maar ook een andere houding van de docent. In het voortgezet, secundair onderwijs betekent het dat het team ook onderling op elkaar moet afstemmen, wat op zich al een grote klus is.

Het grootste probleem is dat de jongere met autismespectrumstoornissen over een heel scala aan mentale leeftijden beschikt (MAS1P, Mental age Spectrum within 1 person). Op vijftienjarige leeftijd kan hij vijftien zijn in biologisch opzicht en midden in de puberteit zitten, terwijl zijn sociaal-emotionele leeftijd twee jaar is. Hij kan in de wiskundeles zijn leraar soms voorbij zijn en tegelijk geen schoolrijp gedrag vertonen.

Over de auteur


Dr. Martine France Delfos
 studeerde eind jaren zestig klinische psychologie (klinische research) en begin jaren negentig Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. Delfos is opgeleid als wetenschappelijk onderzoeker, klinische psychologie, en is vervolgens in de praktijk gaan werken sinds 1975. Daar heeft ze langdurig ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van kinderen, jeugdigen en volwassenen. Zij is onder andere gespecialiseerd in relatietherapie, autisme en eetstoornissen.

 

Lees meer & bestel 

Bekijk inkijkexemplaar