"Nee, dat ben je niet" - een portret van autistische vrouwen

Wanneer een vrouw onthult dat ze autistisch is, is de reactie vaak: "Maar je ziet er niet autistisch uit," of zelfs een regelrechte ontkenning: "Nee, dat ben je niet." Deze inzichtelijke en ontroerende serie portretten en interviews door fotograaf Rosie Barnes laat de stemmen en ervaringen van autistische vrouwen horen.

Rosie Barns: Te veel jaren is er een hardnekkige onwaarheid geweest dat autisme zeldzaam is bij meisjes en vrouwen. Het gebruik van klassieke autistische mannelijke kenmerken voor diagnostische parameters heeft ertoe geleid dat generaties vrouwen over het hoofd zijn gezien en vaak tientallen jaren na hun mannelijke tegenhangers tot de diagnose komen. Deze vrouwen kunnen zelf carrières, relaties en gezinnen hebben. Ik wilde dat mensen de zeer reële verschillen zouden begrijpen die zij hun hele leven met zich meedragen en die hun ware ik maskeren om hen in staat te stellen voor 'normaal' door te gaan in een neurotypische maatschappij die hen niet erkent of steunt - ten koste van hun geestelijke gezondheid.

Deze groep vrouwen, waarvan de meerderheid in de afgelopen vier jaar is gediagnosticeerd, heeft de minste kans om autistisch te worden geacht. De ironie is dat hun problemen vaak groter zijn door hun prestaties, vaak in onderwijs of werk, wat betekent dat ze nog minder kans hebben om geloofd te worden en meer kans hebben om onbegrepen te worden. Ik wilde deze vrouwen in staat stellen hun verhaal te vertellen en ons begrip en onze acceptatie van verschillende neurotypes aan de kaak stellen in een maatschappij waar er zo weinig mogelijkheden zijn om gezien of gehoord te worden.

Kijk via deze link naar de Engelstalige website