Muziek-ondersteunde taalinterventie voor minimaal verbale autistische kinderen - het MAP-studieprotocol

Ongeveer 30% van de kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) ontwikkelt geen functionele spraak en blijft non-verbaal of minimaal verbaal, zelfs na jaren van spraak-, taal- en onderwijsinterventies. Er is een breed scala aan interventies ontwikkeld om de communicatie bij ASS te verbeteren, maar geen enkele is effectief gebleken in het ontlokken van functionele taal bij kinderen met ASS.

Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen met ASS vaker een perfecte toonhoogte hebben en muziek verkiezen boven taal. Verder lijkt het erop dat taalachterstand samengaat met betere muzikale vaardigheden. Hersenbeeldvormend onderzoek heeft uitgewezen dat muziek naast woorden de aandacht van mensen met ASS voor gesproken woorden vergroot.

 

Bron: Pilot and feasabilitystudies