Jongeren met autisme belanden vaak in isoleercel

Volgens de Jeugdwet moet het aantal gezinshuizen toenemen. Veel gemeenten hebben hier echter helemaal geen geld voor. De gevolgen voor kinderen en jongeren met autisme zijn groot – zij komen steeds vaker terecht in de gesloten jeugdzorg, aldus een bericht op de website van de NVA.
Jongeren met autisme belanden vaak in isoleercel

Dat zegt Peer van der Helm, lector residentiële jeugdzorg aan Hogeschool Leiden. In de Jeugdwet uit 2015 staat dat kinderen die niet meer thuis kunnen wonen bij voorkeur in een pleeggezin of in een gezinshuis moeten worden geplaatst. Volgens Van der Helm dreigt er van dit voornemen in de praktijk echter weinig terecht te komen.

Een van de belangrijkste oorzaken vormen de grote financiële tekorten waarmee veel gemeenten op dit moment worstelen – de decentralisatie van de jeugdhulp ging in 2015 gepaard met een forse bezuiniging. Vandaag vindt in de Tweede Kamer het begrotingsdebat plaats van het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Hierin zullen ook de grote tekorten in de jeugdhulp ter sprake komen.

Van der Helm – en velen met hem – maakt zich zorgen over de huidige situatie in de jeugdhulp. Met name de specialistische jeugdhulp gaat volgens hem ‘in sneltreinvaart’ achteruit. Dit heeft onder andere grote consequenties voor kinderen met autisme. Van der Helm: ‘Het aantal behandelplekken in de gespecialiseerde jeugd-ggz wordt steeds kleiner. Alles moet ambulant, afdelingen met bedden sluiten hun deuren.’

 

Lees het volledige bericht op de NVA-site
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.