In editie 3 2022 | Achter de Spiegel: Het spectrum van autisme & meer...

Geachte aanwezigen, Nadat de titel van deze oratie bekend werd, kreeg ik al snel vragen van mensen met een autismediagnose. ‘Wiens spiegel?’ ‘En waarom achter de spiegel en niet ervoor?’ Aan het eind van deze oratie zal ik antwoord geven op deze vragen. Deze interactie kenmerkt echter ons huidige werk. Vroeger praatten we vooral over autisme, tegenwoordig praten we veel meer met mensen met autisme.
In editie 3 2022 | Achter de Spiegel: Het spectrum van autisme & meer...

Achter de Spiegel: Het spectrum van autisme

Geachte aanwezigen,
Nadat de titel van deze oratie bekend werd, kreeg ik al snel vragen van mensen met een autismediagnose. ‘Wiens spiegel?’ ‘En waarom achter de spiegel en niet ervoor?’ Aan het eind van deze oratie zal ik antwoord geven op deze vragen. Deze interactie kenmerkt echter ons huidige werk. Vroeger praatten we vooral over autisme, tegenwoordig praten we veel meer met mensen met autisme. Op allerlei manieren zijn zij betrokken bij onderzoek en onderwijs, en soms zijn ze zelf de onderzoeker of docent. Dit is inspirerend en maakt het werk veel relevanter. Bijvoorbeeld met de vraag over taal. Welke taal gebruiken we om autisme te beschrijven? Is het iets dat je hebt, of dat je bent? Het lijkt misschien een triviale vraag, maar voor veel mensen is dit een wezenlijk onderscheid, en wetenschappelijk gezien ook interessant. “Autisme hebben” was vroeger gangbaar. Je bent in de eerste plaats een persoon, en in de tweede plaats heb je autisme. Maar autistische mensen zelf brachten daar verandering in, omdat autisme juist wel als centraal onderdeel van hun identiteit gezien werd. Dus: ‘identity first’. Autistisch persoon. Je bent toch ook geen persoon met vrouwelijkheid? Je bent een vrouw. En autisme is geen ziekte die we willen genezen. Er bestaan inmiddels wetenschappelijke tijdschrift en waar je het alleen nog maar mag hebben over autistische personen.

Oratie Sander Begeer Gehouden op 20-5-2022 aan de Vrije Universiteit Amsterdam​

Lees het artikel via deze pagina.

Psychologische behandeling van kinderen en jongeren met autisme

Psychologische behandeling kan voor kinderen en jongeren met autisme geïndiceerd zijn als onderdeel van een ruimer ondersteuningsaanbod. Communicatiemisverstanden, motivatieproblemen en de andere manier waarop deze kinderen prikkels en informatie verwerken, dwingen therapeuten om hun gebruikelijke werkwijze en communicatiestijl aan te passen. In dit artikel wordt concreet toegelicht hoe zo’n autismevriendelijke psychologische behandeling eruit kan zien.

Summary
For some children and adolescents with autism psychological treatment can be indicated as part of a more comprehensive support plan. Communication breakdowns, motivational problems and diff erences in information processing make adaptations to the method and style of the therapist necessary. Th is article describes the specifi cs of such an autismspecific form of psychotherapy.

Door:   Wilfried Peeters

Lees het artikel via deze pagina.

De conceptualisering van ASS als een contactstoornis door Frankl, Asperger en Kanner

Drie auteurs ontwikkelden het idee dat autisme een contactstoornis is: Georg(e) Frankl (1897-1975), Hans Asperger (1906-1980) en Leo Kanner (1894-1981). Zij waren praktiserend artsen, die werkten in de eerste medische instellingen die zich richtten op de mentale problemen van kinderen. Frankl introduceerde het idee van een contactstoornis. Frankls rol in de geschiedenis van autisme werd ontdekt in 2015 en wordt hier verhelderd. Zijn idee beïnvloedde Asperger en Kanner, die benadrukten dat autistische kinderen op een andere manier contact maken met hun omgeving. Asperger en Kanner zijn bekende grondleggers van het autismeonderzoek, maar het artikel presenteert nieuwe ontdekkingen over hun werk. Deze ontdekkingen laten zien dat alle symptomen van autisme een logische plek hadden in hun theorieën.

SUMMARY
Three authors developed the idea that autism is a contact disorder: Georg(e) Frankl (1897-1975), Hans Asperger (1906-1980) en Leo Kanner (1894-1981). They were practicing medical doctors, who worked in the first medical institutions that addresses the mental problems of children. Frankl introduced the idea of a contact disorder. Frankl’s role in the history of autism was discovered in 2015 and is clarified here. His idea influenced Asperger and Kanner, who emphasized that autistic children have different contact with their environment. Asperger and Kanner are well-known founders of autism research, but the article presents new discoveries about their work. They show that all symptoms of autism had a logical place in their theories.

Door:    Frederik Boven
Lees het artikel via deze pagina.

Vrienden als je autisme hebt; lust of last?

Vrienden hebben is belangrijk. Je kunt samen ergens naartoe, je gevoelens vrij bespreken, het geeft een gevoel van veiligheid. Maar geldt dit voor iedereen? Vriendschappen kunnen ook een keerzijde hebben, en gekenmerkt worden door de druk om mee te doen, jaloezie of dominantie. In dit artikel bespreken we dat ook autistische jongeren behoeft e hebben aan vriendschappen en ergens bij willen horen, maar door verschillende verwachtingen over en weer kan dit moeilijker zijn dan voor niet-autistische jongeren. Uitkomsten van ons onderzoek worden besproken, waaruit blijkt dat voor jongeren met en zonder autisme positieve vriendschappen samenhangen met minder symptomen van depressie, maar bij autistische meisjes met meer symptomen van angst. Mogelijk speelt hier de druk om autisme te camoufl eren een rol. Autisme als een vorm van diversiteit, zoals ook tijdens de World Autism Acceptance Week in april wordt uitgedragen, kan echter ook een toegevoegde waarde hebben en meer diepte geven aan een vriendschap. 

SUMMARY
Friends are a necessity. With your friend, you can visit places, discuss your inner feelings, and they provide feelings of safety and belonging. Yet, does this apply to everyone? Friendships can also have downsides, characterized by pressure to join in, jealousy or dominance. In this article we discuss that autistic young people also need friendships and want to belong, but due to diff erent expectations back and forth, this can be more difficult than for non-autistic young people. Outcomes of our study are also discussed, showing that for young people with and without autism, positive friendships are associated with fewer symptoms of depression, but also with more symptoms of anxiety in autistic girls. The pressure to camouflage their autism may play a role here. Autism as a form of diversity, as is also profiled during the World Autism Acceptance Week in April, can also have added value and give more depth to a friendship.

Door:     Els Blijd-Hoogewys, Jill Hoogerwerf, Carolien Rieffe & Robert Vermeiren

Lees het artikel via deze pagina.