In editie 2 2024 | Studievoortgang en -succes van autistische studenten in het hoger onderwijs & meer...

Het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme volume 2 2024 opent met het eerste grootschalige en meerjarige onderzoek onder autistische bachelorstudenten in Nederland met als auteur Dr Theo Bakker. De resultaten tonen aan dat het studiesucces van de studenten met ASS niet verschilt van medestudenten wanneer er gecorrigeerd wordt een aantal achtergrondkenmerken.
In editie 2 2024 | Studievoortgang en -succes van autistische studenten in het hoger onderwijs & meer...

Studievoortgang en -succes van autistische studenten in het hoger onderwijs

Dit is het eerste grootschalige en meerjarige onderzoek onder autistische bachelorstudenten, waarbij hun studieresultaten zijn vergeleken met studenten met en zonder andere ondersteuningsbehoeften. De resultaten tonen aan dat het studiesucces van studenten met ASS niet verschilt van medestudenten, indien gecorrigeerd voor de achtergrondkenmerken leeft ijd, geslacht, vooropleiding en het gemiddelde wiskundecijfer op de middelbare school en tijdens het instroomjaar.

Door:   Theo Bakker

Lees het artikel via deze pagina.

Whitepaper: autisme en/of AD(H)D

Autisme en AD(H)D worden geschaard onder de neurobiologische ontwikkelingsstoornissenen gaan gepaard met bijzonderheden in het gedrag en de informatieverwerking. Het onderscheiden van deze twee is niet altijd gemakkelijk omdat de uitingsvorm op elkaar kan lijken. Deze ‘whitepaper’ is ontwikkeld om diagnostici te ondersteunen bij het diff erentiëren tussen beide stoornissen en het combinatiebeeld te herkennen. Ook willen we informatie bieden aan mensen met autisme en/of AD(H)D en hun naasten, zodat zij beter begrijpen waarom een bepaalde diagnose wel of juist niet is gesteld. Deze whitepaper is onderdeel van een serie die bij het Autisme Expertisecentrum wordt ontwikkeld.

Door:     Annelies Spek, Michelle Kiep, Yuki Curiel, Nina Dos Santos, Carlijn Peters, Sandra Kooij, Dora Wynchank & Fleur Schoondermark

Lees het artikel via deze pagina.

Hersenfunctioneren bij ASS tijdens het maken van fouten

Een proefpersoon zit in een gemakkelijke stoel met op ooghoogte een beeldscherm waarop stimuli (vaak letters) met een zekere regelmaat worden gepresenteerd. De instructie is om via een respons-paneel (aan de stoel bevestigd) de rechterknop in te drukken wanneer de letter P op het scherm verschijnt, terwijl bij elke andere letter de linkerknop ingedrukt moet worden. Tegelijkertijd wordt het hersenelectroencephalogram (EEG) via een elektrode-cap geregistreerd. Het ruwe EEG signaal wordt gefi lterd ter wille van de signaal- ruis-verhouding en over de trials gemiddeld (‘grand average’) per elektrode-locatie. Daarna wordt, afhankelijk van de onderzoeksvraag, een bepaalde episode (‘window’) uit de taak nader onderzocht.

Door:     Jaap van der Meere

 

Lees het artikel via deze pagina.

Zelfredzaamheid als uitgangspunt voor de begeleiding van ASS:
een mythe

Levensloopbegeleiders vervullen een sleutelrol in het leven van mensen met autisme en zetten zich in om de levenskwaliteit van hun cliënten te bevorderen. Hierbij verenigen ze hun persoonlijke zorgvisie zo goed mogelijk met het systeem waarbinnen zij functioneren. Sinds de decentralisatie in 2015 hebben ze te maken met beleidsveranderingen binnen het sociale domein, waarbij de notie van zelfredzaamheid als uitgangspunt voor beleid wordt gehanteerd. Deze multi-interpretabele notie zorgt voor verwarring bij zowel mensen die afhankelijk zijn van zorg, als bij mensen die deze zorg verlenen, hetzij als mantelzorger, hetzij als professioneel zorgverlener. 

Door:     Rianne Jansen

Lees het artikel via deze pagina.

Je hebt de grondstoffen, maar je moet de persoon bouwen

Dit artikel is het derde deel van een reeks over de geschiedenis van autisme in de Verenigde Staten. In dit deel staan psycholoog Ole Ivar Lovaas en de geschiedenis van Applied Behavior Analysis (ABA) centraal.

Door:       Niels Springveld

Lees het artikel via deze pagina.

Hoe ik langer over mijn masterscriptie heb gedaan dan over mijn
proefschrif

Ik heb veertien jaar lang gestudeerd, zonder te weten dat ik autisme had. Ik heb een bachelor afgerond (in vijf jaar) en een onderzoeksmaster (in negen jaar). Na mijn diagnose heb ik als buitenpromovendus een deeltijd promotieonderzoek afgerond (in zes jaar). Dit allemaal aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zeven jaar lang kon ik, tijdens mijn master, bijna niet academisch presteren, ook al presteerde ik de jaren ervoor en de jaren erna goed. Hierdoor heb ik zeven jaar over mijn masterscriptie gedaan, waar een half jaar voor staat, wat een jaar langer is dan over mijn veel omvangrijkere proefschrift. In dit artikel vertel ik hoe dat zo gekomen is, als voorbeeld van wat er mis kan gaan bij studenten met autisme en hoe dit te overwinnen is.

Door:      Frederik Boven

Lees het artikel via deze pagina.