In editie 2 2022 | Factoren rond gedragsproblemen bij ASS & meer...

Op basis van literatuuronderzoek, focusgroepen en diepte-interviews kwam naar voren dat gedragsproblemen bij jongeren/jongvolwassenen met autisme samenhangen met een complex aan factoren op micro-, meso- en macroniveau. Dit complex aan factoren, uitgediept in dit artikel, zorgt ervoor dat de doelgroep niet optimaal kan participeren in de samenleving op diverse gebieden zoals scholing en werk.
In editie 2 2022 | Factoren rond gedragsproblemen bij ASS & meer...

Om dit te voorkomen is een duurzame, multisectorale aanpak nodig. Daarom wordt momenteel – nauw samenwerkend in interdisciplinaire teams binnen de Academische Werkplaats Autisme – een set complementaire, passende innovaties ontwikkeld.

Door:  Kirstin Greaves-Lord, Ingrid Kruizinga, Annemiek Landlust, Jeanet Landsman, Inge van Balkom  &Emma van Daalen

Lees het artikel via deze pagina.

Mondgezondheid en autismespectrumstoornis

Goede mondzorg voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) kan een uitdaging zijn, thuis en in de tandartspraktijk. Naast veelvoorkomende problemen zoals communicatie- en interactieproblemen, worden andere aan autisme gerelateerde factoren geassocieerd met niet-coöperatief gedrag tijdens het mondzorgproces. Dit artikel bespreekt een aantal van de factoren die van invloed zijn op de mondgezondheid bij kinderen met ASS.

Door:   Paola Carvajal Monroy, Stephen Tjoa & Ted Zuidgeest

Lees het artikel via deze pagina.

Ouders met autisme en de ouder-kindrelatie

Kennis over de invloed die autisme bij een ouder kan hebben op de ouder-kindrelatie is belangrijk om ouders en kinderen die dat nodig hebben, passende ondersteuning te kunnen bieden. Om deze kennis uit te breiden, werden acht ouders met autisme geïnterviewd over hun ervaring met het opvoeden van kinderen en het opbouwen van de ouder-kindrelatie. De bevindingen worden belicht vanuit de over het onderwerp bekende literatuur. Tot slot wordt besproken hoe het ouderen het kindperspectief bijeengebracht kunnen worden.

Door:   Nanda Tak
Lees het artikel via deze pagina.

Darmbacteriën en ASS: een verkenning van de stand van zaken

Communicatie tussen de darm en cognitieve, emotionele en gedragsgerelateerde hersencentra vindt plaats via de darm-breinas. Het disfunctioneren van deze as kan leiden tot gedrags- en darmproblemen die gekoppeld zijn aan autismespectrumstoornissen (ASS). Zo’n verstoring kan veroorzaakt worden door een veranderende samenstelling van de darmbacteriën die een gevolg kan zijn van het beperkte eetpatroon van patiënten met ASS. Dus een verstoorde samenstelling van darmbacteriën is niet een oorzaak van ASS maar zorgt mogelijk voor (het verergeren) van de klachten. Interventies die erop gericht zijn de samenstelling van de darmbacteriën te beïnvloeden, zijn bijvoorbeeld dieet, poeptransplantaties en probiotica. 

Door:    Linda van de Burgwal, Anne van der Geest, Saskia van Hemert & Annemarieke van Opstal 
Lees het artikel via deze pagina.

Robotisering van de autismezorg: een kijk in de toekomst?

Sociale robots zijn geprogrammeerd om te communiceren en om te gaan met mensen. Ze worden vaak ontworpen met mens- of dierachtige uiterlijke kenmerken zoals armen, benen en een gezicht. Onder meer in de ouderenzorg worden sociale robots ingezet om eenzaamheid te bestrijden of de zelfredzaamheid van mensen te vergroten. Ook in sommige behandelingen van kinderen met autisme worden sociale robots gebruikt. Een van de aannames is dat de sociale robot, met zijn speelgoeduiterlijk, aantrekkelijk is voor kinderen om mee om te gaan.

Door:   Anke Scheeren
Lees het artikel via deze pagina.