EMDR werkt op de korte termijn bij PTSS klachten, maar......

... er is geen wetenschappelijk bewijs hiervoor en het is vrijwel zeker niet geschikt voor het behandelen van andere problematische omstandigheden. Dat is de strekking van een nieuw meta-onderzoek door Pim Cuypers c.s. in een wetenschappelijke publicatie in Cognitive Behaviour Therapy.
EMDR werkt op de korte termijn bij PTSS klachten, maar......

Er is geen uitgebreide meta-analyse van gerandomiseerde onderzoeken naar de effecten van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) op posttraumatische stress-stoornis (PTSS) en er is geen systematische beoordeling van de effecten van EMDR op andere geestelijke gezondheidsproblemen. We hebben een systematische evaluatie en meta-analyse uitgevoerd van 76 studies. In de meeste studies werden de effecten op PTSS onderzocht (62%). De effectomvang van EMDR in vergelijking met de controlecondities was g = 0,93 (95% CI: 0,67-,18), met een hoge heterogeniteit (I2= 72%). Slechts vier van de 27 studies hadden een laag risico op bias, en er waren aanwijzingen voor publicatie bias. EMDR was effectiever dan andere therapieën (g = 0,36; 95% CI: 0,14-0,57), maar niet in studies met een laag risico op bias. Significante resultaten werden ook gevonden voor EMDR in fobieën en testangst, maar het aantal studies was klein en het risico op bias was hoog. EMDR werd onderzocht in verschillende andere geestelijke gezondheidsproblemen, maar voor geen van deze problemen waren voldoende studies beschikbaar om de resultaten te bundelen. EMDR kan op korte termijn effectief zijn bij de behandeling van PTSS, maar de kwaliteit van de studies is te laag om definitieve conclusies te kunnen trekken. Er is niet genoeg bewijs om het te adviseren voor het gebruik bij andere geestelijke gezondheidsproblemen.

Lees het volledige artikel met alle onderzoeksdata via deze pagina.