De strijd rond ABA als behandeling bij autisme

Toen Applied Behavior Analysis (ABA) voor het eerst op het nationale toneel verscheen, werd het toegejuicht als een sprankje hoop. Het was een intensieve, interactieve therapie die positieve resultaten leek op te leveren voor kinderen in het autismespectrum, door hen waardevolle vaardigheden aan te leren en ongewenst gedrag te elimineren. Het was duur en tijdrovend - dus ouders lobbyden om het door de verzekering of scholen vergoed te krijgen. In de jaren 2010 was dat doel grotendeels bereikt en werd ABA een standaardbehandeling voor kinderen met autisme.

 

Maar de afgelopen jaren is de eerste generatie kinderen die intensieve ABA kreeg volwassen geworden - en zij vertellen een ander verhaal. Velen hebben ABA bekritiseerd als schadelijk en zelfs misbruik, en noemen het "conversietherapie voor autisten".


In een (Engelse) PODcast van The Pulse een aflevering over de  ABA-strijd. We horen van een jongeman die het als kind kreeg, autistische zelfpleiters, deskundigen en ouders - die allemaal een andere kijk hebben op ABA, de voordelen ervan, en of de aanpak al dan niet moet worden herzien of helemaal afgeschaft.

Luister hier: