Beter leren door beter slapen

Hoe kunnen de leerkrachten in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) bijdragen aan het verminderen van slaapproblemen bij leerlingen met autismespectrumstoornissen? Dit is de centrale vraagstelling van het onderzoek 'Beter leren door beter slapen', gehonoreerd binnen de RAAK-PRO regeling door Regieorgaan SIA.
Beter leren door beter slapen

Slaapproblemen zijn een van de meest voorkomende bijkomende klinische aandoeningen bij autisme. Docenten in het VSO merken dat veel leerlingen met autisme problemen in de klas laten zien die zij toeschrijven aan deze slaapproblemen. De leerlingen komen te laat op school, zijn vermoeid, maken een sombere indruk en zijn snel geïrriteerd, wat soms uitmondt in verbale of fysieke agressie naar medeleerlingen of docenten. Het schoolfunctioneren heeft duidelijk te lijden onder slaapproblemen: de leerlingen kunnen zich slecht concentreren, slaan informatie minder goed op en krijgen hun taken niet af. In de periodes dat er sprake is van slaapproblemen neemt daarnaast ook het autistische gedrag toe, waaronder stereotype en dwangmatig gedrag en overgevoeligheid voor omgevingsprikkels. Wetenschappelijk onderbouwde methode Docenten geven aan behoefte te hebben aan een gedegen wetenschappelijk onderbouwde methode om in hun dagelijkse werk in de klas adequaat op de slaap gerelateerde problemen te kunnen anticiperen. Dit betekent dat zij inzicht moeten hebben in de relatie tussen de problemen die zij in de klas zien en het slaapgedrag thuis, zodat zij zowel in hun pedagogisch optreden als in hun communicatie met ouders gericht actie kunnen ondernemen. Monitoren slaapgedrag en schoolfunctionerenen via app Het inzetten van een mobiele applicatie (app) zou hier mogelijk uitkomst kunnen bieden. Een app die dagelijks monitort op relevante aspecten van slaapgedrag en schoolfunctioneren zou de docent snel en gericht van de benodigde informatie kunnen voorzien om te kunnen handelen. In het onderzoek Beter Leren door Beter Slapen wordt samen met leerlingen, ouders en docenten een app ontwikkeld die aspecten van het slaapgedrag en schoolfunctioneren monitort. Hiermee kan de relatie tussen slaapgedrag en schoolfunctioneren worden onderzocht. Vervolgens wordt er een slaapinterventieprogramma met de app ontwikkeld en getoetst.

Het project loopt van januari 2018 tot en met december 2021 bij het Lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme.