Benadering van slaapproblemen en zindelijkheid

Onder leiding van Jaap van der Meere zullen Annemiek van Maanen en Marije van Erp-Taalman Kip twee interventies toelichten om slaap- en zindelijkheidsproblemen bij kinderen met een autismespectrumstoornis op te heffen.

De bijeenkomst vindt plaats in het kader van de WTA-middagsymposia, inmiddels een steeds vertrouwder ontmoetingspunt voor een ieder die bij autisme en autisme-onderzoek betrokken is. 

'Slapen kun je leren', een interventie om in- en doorslapen te bevorderen en 'Hoe poep en plas jij?' worden tijdens dit middagsymposium toegelicht en besproken.

Meer informatie via de website.