Autismecijfers stijgen volgens CDC-rapporten

Volgens de laatste gegevens van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zijn de autismecijfers bij kinderen opnieuw gestegen. Volgens de CDC is 1 op de 36 (2,8%) 8-jarige kinderen geïdentificeerd met een autismespectrumstoornis (ASS) – een stijging ten opzichte van de eerdere schatting van 2018 van 1 op de 44 (2,3%).
Autismecijfers stijgen volgens CDC-rapporten

 

De bijgewerkte gegevens zijn afkomstig van 11 gemeenschappen in het Autism and Developmental Disabilities Monitoring (ADDM)-netwerk en werden op 23 maart online gepubliceerd in Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR).

Een afzonderlijk rapport in de MMWR over 4-jarige kinderen in dezelfde 11 gemeenschappen benadrukt de impact van COVID-19 en toont verstoringen in de vroege opsporing van autisme.

In de eerste maanden van de pandemie hadden 4-jarige kinderen minder kans op een evaluatie of geïdentificeerd te worden met ASS dan 8-jarige kinderen toen ze dezelfde leeftijd hadden. Dit valt samen met onderbrekingen in kinderopvang en gezondheidszorg tijdens de COVID-19-pandemie.

"Verstoringen als gevolg van de pandemie in de tijdige evaluatie van kinderen en vertragingen bij het verbinden van kinderen met de diensten en ondersteuning die ze nodig hebben, kunnen langdurige gevolgen hebben", zei Karen Remley, MD, directeur van CDC's National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities, in een verklaring.

"De gegevens in dit rapport kunnen gemeenschappen helpen beter te begrijpen hoe de pandemie de vroege identificatie van autisme bij jonge kinderen heeft beïnvloed en kunnen anticiperen op toekomstige behoeften naarmate deze kinderen ouder worden", merkte Remley op.

Verschuivende demografie
Uit de meest recente gegevens blijkt ook dat de prevalentie van ASS onder Aziatische, zwarte en Latijns-Amerikaanse kinderen in 2020 minstens 30% hoger was dan in 2018, en dat de prevalentie van ASS onder witte kinderen 14,6% hoger was dan in 2018.

Voor het eerst, volgens de CDC, was het percentage 8-jarige Aziatisch/Pacific Islander (3,3%), Latijns-Amerikaanse (3,2%) en zwarte (2,9%) kinderen met autisme hoger dan het percentage van 8-jaar oude witte kinderen (2,4%).

Dit is het tegenovergestelde van raciale en etnische verschillen in eerdere ADDM-rapporten voor 8-jarigen. Deze verschuivingen kunnen een weerspiegeling zijn van verbeterde screening, bewustwording en toegang tot diensten onder historisch achtergestelde groepen, zegt de CDC.

Verschillen voor gelijktijdig optredende verstandelijke beperking zijn ook blijven bestaan, met een hoger percentage zwarte kinderen met autisme geïdentificeerd met een verstandelijke beperking in vergelijking met witte, Latijns-Amerikaanse of Aziatische/Pacific Islander-kinderen met autisme. Deze verschillen kunnen gedeeltelijk verband houden met de toegang tot diensten die kinderen met autisme diagnosticeren en ondersteunen, zegt de CDC.

Over het algemeen was de prevalentie van autisme binnen de 11 ADDM-gemeenschappen bijna vier keer hoger voor jongens dan voor meisjes. Het is echter de eerste keer dat de prevalentie van autisme onder 8-jarige meisjes de 1% heeft overschreden.

Communautaire verschillen
De prevalentie van autisme in de 11 ADDM-gemeenschappen varieerde van 1 op de 43 (2,3%) kinderen in Maryland tot 1 op de 22 (4,5%) in Californië - variaties die te wijten kunnen zijn aan de manier waarop gemeenschappen kinderen met autisme identificeren.

Deze variabiliteit biedt de mogelijkheid om lokaal beleid en modellen te vergelijken voor het leveren van diagnostische en interventionele diensten die de identificatie van autisme kunnen verbeteren en uitgebreidere ondersteuning kunnen bieden aan mensen met autisme, zegt de CDC.

Bron: CDC