Agenda

Ook een tip voor de agenda? Stuur het in via ons contactformulier.

MiddagSymposium Nieuwe zorgstandaard autisme

Datum:22 februari, 2018
Locatie:Bildung.city, Amsterdam-Duivendrecht
Website:http://www.220218.autismesymposia.nl/
Beschrijving:De nieuwe zorgstandaard autisme is gereed. Deze is in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO) de afgelopen twee jaren door mensen met autisme, hun naasten en professionals die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met autisme, tot stand gekomen. Een zorgstandaard heeft als doel de zorg zo te organiseren dat mensen met autisme ook daadwerkelijk de zorg krijgen die ze nodig hebben. De zorgstandaard beschrijft vanuit het perspectief van de persoon met autisme waar zorg aan moet voldoen. Het is een kwaliteitskader, voor zowel mensen met autisme en hun naasten als voor hulpverleners en verzekeraars.

Tijdens dit MiddagSymposium wordt u geïnformeerd over de zorgstandaard en wat dit betekent voor de zorg voor mensen met autisme. Patiënten/zorgvragers, zorgverzekeraars, inspectie etc zullen de zorgstandaard als leidraad voor goede zorg gaan gebruiken. Daarom is het belangrijk dat ook hulpverleners goed weten wat de zorgstandaard inhoudt en hoe deze gebruikt kan worden. Meer hierover hoort u in dit MiddagSymposium.