Agenda

Ook een tip voor de agenda? Stuur het in via ons contactformulier.

Webinar Dynamiek rond 'van thuiszitten naar anders leren'

Datum:29 januari, 2021
Locatie:online
Website:https://webinar.logacom.nl/webinar-dynamiek-rond-van-thuiszitten-naar-anders-leren
Beschrijving:Wat zijn de belevingen van de thuiszitter zelf en hoe kan het sociale systeem rondom de thuiszitter dusdanig worden ‘aangejaagd’, dat de problematiek vooral samen wordt aangepakt? Bart van Kessel vertelt het verhaal aan de hand van een tweetal centrale ingangen, die de ‘sparringpartners’ van Gedragswerk hanteren bij hun ‘andere aanpak’. Daarin wordt sterk uitgegaan van de belevingen van de thuiszitter zelf en wordt vooral geprobeerd om het sociale systeem rondom de thuiszitter dusdanig ‘aan te jagen’, dat de problematiek vooral samen wordt aangepakt. Sanne Pronk MSc. gaat in op de bevindingen van het onderzoek. Duidelijk wordt dat er een ander beeld naar voren komt en daarmee andere mogelijke oplossingsrichtingen. Een verassend beeld, gebaseerd op gegevens direct uit de praktijk. Ook de inbreng van thuiszitters zelf neemt Sanne mee in haar verhaal.