Agenda

Ook een tip voor de agenda? Stuur het in via ons contactformulier.

Webinar Het is gewoon het leven leven 2 van 3

Datum:14 oktober, 2020
Locatie:Logacom Online
Website:https://webinar.logacom.nl/webinarcyclus-het-is-gewoon-het-leven-leven-2-van-3
Beschrijving:

BOUWEN AAN EEN BETEKENISVOLLE RELATIE


Meer informatie over dit webinar vindt u op www.webinar.logacom.nl

Professionals in zorg en welzijn hebben een natuurlijke drijfveer: van betekenis zijn voor de mensen die zij ondersteunen. In het dagelijks werk is dat soms lastig. De betekenis wordt vaak ingevuld door de opdrachtgever. Die stelt vooraf de doelen van het hulpverleningscontact vast. Bovendien leiden werkdruk, regels en protocollen de professional soms zo af, dat er nauwelijks tijd lijkt om stil te staan bij de cliënt. Daarbij stelt de huidige tijd ondersteuners voor een extra uitdaging: het aangaan en onderhouden van contact op afstand. Kortom, een betekenisvolle relatie opbouwen blijkt in de praktijk geen eenvoudige opgave.

Welke mogelijkheden hebben professionals om in dit krachtenveld een relatie van betekenis op te bouwen? Hoe kunnen zij oog hebben voor wat relevant is voor de ander? En welke betekenis heeft het inbrengen van hun eigen kwetsbaarheid in het contact?

De webinarcyclus bestaat uit drie bijeenkomsten met de auteurs van het boek De relatie en steeds één gerelateerde gastspreker. Elke keer behandelen we een ander thema uit het boek.


De Relatie
Audry van Vulpen en Pieter Verdoorn
t.w.v. €19,00

Webinar Het is gewoon het leven leven

Hoe mensen met geheugenproblemen van betekenis zijn en hoe dat te ondersteunen
Met Jan-Rob Makkenze, Herbergier Schoonhoven

In een Herbergier wonen mensen met een vorm van dementie samen met een inwonend ondernemers koppel. In ons geval wonen Ingrid en ik samen met 16 bewoners. Het is onze eigen zorgonderneming, waar we elke dag zijn. Daarmee bouwen we in heel korte tijd een bijzondere en intensieve band met bewoners en hun naasten op. We gaan in de loop van de tijd zeg maar een beetje van ze houden. Een prachtige basis voor een warme relatie waarbij we een groot apel doen op wat iedereen nog kan bijdragen om van elke dag een feestje te maken. Dat lukt natuurlijk niet altijd, wij hebben ook wel eens een mindere dag. Toch is het wel onze opdracht. Vooral heel veel tijd en aandacht voor welzijn. Voor dingen die je leuk vindt om te doen, dingen die je nog goed kunt.