Vlaams actieplan autisme gepresenteerd

Nadat een Taskforce Autisme in Vlaanderen recent haar eindrapport heeft gepresenteerd, heeft nu ook de Vlaamse regering een standpunt bepaald en een 15 punten-actieplan autisme gepresenteerd. Het gaat in de voornemens om twee grote doelen: de participatiekansen van personen met autisme bevorderen en de levenskwaliteit van de entourage van mensen met autisme verbeteren. Een verbeterd zorgaanbod is daarbij één van de prioriteiten. Gelet op de budgetmogelijkheden zal niet het hele plan ineens kunnen worden uitgevoerd.

De Taskforce leverde haar document af aan de minister Jo van Deurzen. Dit rapport is op deze pagina te lezen.

De Vlaamse regering formuleerde in haar reactie de volgende acties:

 • Actie 1 Een voor personen met autisme toegankelijke samenleving
 • Actie 2 Personen met autisme en hun context participatief betrekken in het realiseren van zorg en ondersteuning op maat Expertise en deskundigheid als basis voor een professionele aanpak
 • Actie 3 Professionals verwerven expertise en deskundigheid over autisme in de basis- en verdiepende opleidingen
 • Actie 4 Bundelen en ontsluiten van bestaande kennis en expertise over autisme
 • Actie 5 Investeren in ‘vernieuwend’ wetenschappelijk onderzoek Vroegtijdige signalering en kwaliteitsvolle diagnostiek
 • Actie 6 Investeren in vroegtijdige signalering van autisme
 • Actie 7 Investeren in kwaliteitsvolle diagnostiek van autisme Voorkomen van (verergering van) pariticipatieproblemen
 • Actie 8 Zorgnetwerken voor personen met autisme op structureel niveau
 • Actie 9 Zorgnetwerken voor personen met autisme op maat, op individueel niveau Verhoogde participatiekansen voor personen met autisme creëren – strategisch plan pagina 4 van 21
 • Actie 10 Beschikbaar zijn van een vertrouwenspersoon
 • Actie 11 Vroegtijdige interventie via rechtstreeks toegankelijke hulp
 • Actie 12 Aangepast onderwijs en werk
 • Actie 13 Proactief handelen bij transitiemomenten Transparant inzicht in de (on)mogelijkheden van het aanbod voor personen met autisme
 • Actie 14 Een transparant en toereikend zorgaanbod
 • Actie 15 Flexibiliseren van regelgeving en administratieve procedures

Lees het hele plan op deze pagina

 

 

 
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.