WTA Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme kan worden gekenmerkt als het wetenschappelijk (gefundeerd) tijdschrift op het gebied van autisme binnen het Nederlands taalgebied. Het beoogt een platform te bieden voor beroepsinhoudelijke discussies over autisme en comorbide stoornissen

In editie 3 2018 | De begeleiding van leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijsDe begeleiding van leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijs | Multiple Complex Developmental Disorder in de volwassenheid: een psychodynamische invalshoek | Nederlandse hertaling van de PEERS-training | Ervaringsdeskundigen en professionals: betekenisvol samenwerken | Empathie bij vrouwen en mannen met een autismespectrumstoornis
In editie 2 2018 | Empathie bij vrouwen en mannen met een autismespectrumstoornisEmpathie bij vrouwen en mannen met een autismespectrumstoornis | Autisme en omgaan met onzekerheid | Hoogfunctionerend autisme en automatisering | Voorbij de diagnose | Autisme en ernstige psychiatrische aandoeningen: bij wie hoort die patiënt? | De werking van oxytocine bij autisme
In editie 1 2018 | Autisme  en anorexia bij volwassenenAutisme en anorexia bij volwassenen | Ego’s, ouders en profeten: een kleine geschiedenis van het autisme | Psychotherapie voor depressie bij volwassenen met autisme | Beïnvloeding van sociaal gedrag bij adolescenten met autisme | Moeilijke eters met autisme | DSM-5 en gebruik van de ernstscores bij ASS | Kinderen van ouders met autisme
Sinds begin 2017 geeft Uitgeverij SWP het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme (WTA) uit. Dit unieke Nederlandse tijdschrift behandelt onderwerpen die je nooit en te nimmer op andere wijze tegen zou komen in de Amerikaanse vakliteratuur en is geschikt voor een ieder die affiniteit heeft met of interesse heeft in autisme.
Autisme is de verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op het gebied van sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken, bewegen en handelen, in de zintuiglijke prikkelverwerking en op het gebied van filteren en integreren van informatie. Daarnaast ervaren mensen met autisme ook vaak problemen met uitvoerend handelen met name op het gebied van plannen en organiseren. Als onderliggende verklaringen voor deze gedragskenmerken worden problemen met theory of mind, executieve functies en gebrek aan centrale coherentie veel genoemd – maar deze zijn niet voor alle mensen met autisme herkenbaar.
De achterstand in de taalontwikkeling en de stijve motoriek die vaak gepaard gaat met ASS zijn symptomen die ouders zelf opmerken. Veel kinderen met ASS komen daarom in eerste instantie bij een logopedist terecht. Met behulp van de methode ‘Meer dan woorden/Hanen®’ leren ouders om de interactie met hun kind te verbeteren, algemeen geaccepteerde manieren van communiceren te bevorderen, sociale aansluiting aan te moedigen en het taalbegrip van hun kind te verbeteren.

Wat is autisme

Boeken van Martine Delfos op deze pagina.

Het doel van deze leergang is om u kennis te laten verwerven en gevoelig te maken voor wat autisme in al zijn facetten inhoudt. Hierdoor kunt u direct handelen in de dagelijkse praktijk. De geaccrediteerde leergang start in enkele keren per jaar in Utrecht.
Kan genetisch onderzoek naar autisme leiden tot eugenetica?Critici zijn bang dat genetisch onderzoek naar autisme kan leiden tot eugenetica, het gericht sturen en ‘verbeteren’ van de genetische samenstelling van de maatschappij. Met andere woorden: het uitroeien van de aandoening. Dat mag nooit gebeuren, zegt Simon Baron-Cohen van het onderzoekscentrum voor autisme van de universiteit van Cambridge in een artikel op NewScientist.
Autisme bij ouderen vaak onontdektEr is veel expertise om autisme bij jongeren vast te stellen. Een ander verhaal is hoe autisme bij ouderen eruitziet. Annet Bijsterveld (50) weet daar alles van. Pas op haar 47ste werd bij haar de diagnose gesteld. Vervolgens is ze op zoek gegaan naar wie ze werkelijk is. Schrijven van onder andere blogs en uiteindelijk het boek 'Jaren geleden', heeft haar hierbij geholpen. De Stad Amersfoort interviewde haar.
‘Typisch mannelijk brein’ als oorzaak van autisme kan van tafelDe theorie dat autisme wordt veroorzaakt door een ‘extreem mannelijk brein’, kan (bijna) bij het grofvuil. In een nieuwe studie, waarover onlangs de Volkskrant publiceerde, laat de Israëlische neuro- en gedragswetenschapper Daphna Joel van de Universiteit van Tel Aviv zien dat er niet zoiets bestaat als een ‘typisch mannelijk brein’, laat staan dat het de oorzaak kan zijn van een ziekte.
Ruim honderd genen gelinkt aan autismeIn de grootste genetische studie naar autisme ooit zijn 102 genen gevonden die betrokken zijn bij het ontwikkelen van een autismespectrumstoornis (ASS). In 2015 waren er nog maar 65 genen bekend.
NVA AutismeCongres 2018 in teken van 'autisme in ontwikkeling'De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) bestaat op 31 oktober 40 jaar. In die vier decennia is er veel onderzoek gedaan naar autisme; niet alleen naar de oorzaak, maar ook naar manieren om zo goed mogelijk met autisme om te gaan. Daarover gaat het NVA AutismeCongres op 9 november in het Beatrix Theater in Utrecht. Dit meldt de NVA.
14 miljoen euro voor grootschalig onderzoek naar autisme en darmproblemenIn een nieuw grootschalig onderzoek, waar ook onderzoekers van Universiteit Utrecht bij betrokken zullen zijn, wordt bestudeerd of er een verband bestaat tussen autisme en problemen in de darmen.
“Vliegen met autisme” wil laten zien dat je bij een vliegreis veel prikkels kunt vermijdenHet maken van een vliegreis is voor mensen met autisme, Alzheimer, dementie en syndroom van Down soms heel belastend. Dit komt met name door de prikkels tijdens het proces naar het vliegtuig, inchecken, bagage afgeven, security en paspoort controles. Met een goede voorbereiding en assistentie is het echter mogelijk om veel prikkels te ontlopen.
Coming-out extra lastig voor LHBT+'ers met autismeMatthias Talens, student wiskunde, zet zich bij de COC-werkgroep Autiroze in voor lhbt+'ers met autisme. Daar blijkt opvallend veel behoefte aan te zijn. “De coming-aut, met een a in plaats van een o, is bijna lastiger dan een coming-out."
Lagere melatoninespiegel bij moeders van kinderen met autismeVeel moeders van een kind met autisme en/of een verstandelijke beperking hebben minder melatonine in het lichaam dan gemiddeld; zij hebben een lage melatoninespiegel. Dit blijkt uit onderzoek van Wiebe Braam, arts voor verstandelijk gehandicapten en expert op het gebied van slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking.
Welk onderzoek is nu nodig?Binnen het project ‘Inventarisatie onderzoeksbehoeften vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten’ werken onderzoekers van het Nederlands Autisme Register (NAR) en onderzoekers met autisme met elkaar samen. Ik ben zelf een van de onderzoekers met autisme. Doel van het project: in kaart brengen op welke gebieden er behoefte is aan meer kennis en/of onderzoek, volgens mensen met autisme (MMA), ouders van een kind met autisme (OU) en wettelijk vertegenwoordigers (WV) van een volwassene met autisme en een zware zorgbehoefte.
Een verrassende kijk op Auto-immuunreactiesHet boek 'Auto-immuunreacties en het immuunsysteem' biedt een overzicht van het immuunsysteem. Voor het eerst is het mogelijk een schema te maken met alle elementen van het immuunsysteem. Dit kan vanwege al het evidence-based materiaal dat door de eeuwen heen uiterst nauwkeurig door de medische wetenschap verzameld is.
Een op de vijf jongeren met autisme krijgt te maken met een depressieVolgens recent onderzoek, gepublicieerd in het open JAMA Network, krijgt bijna twintig procent van alle jongeren met autisme vóór het dertigste levensjaar te maken met een depressie. Dit percentage ligt ruim drie keer zo hoog als gemiddeld.
Ook Nederlandse supermarkt introduceert prikkelvrij winkelenIn navolging van diverse warenhuizen en supermarktketens in het Verenigd Koninkrijk is nu ook de eerste supermarkt in ons land gestart met een ‘prikkelarm uurtje’. Het Albert Heijn filiaal in Sint-Michielsgestel had deze primeur afgelopen dinsdagmet een zogeheten stilte-uur.
Universiteit Leiden roept op tot meer ruimte voor diversiteitOpgroeien in een samenleving die hoge eisen stelt en waarin zoveel prikkels zijn, is moeilijk voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen. Het lijkt alsof steeds meer kinderen een ‘label’ krijgen. Als reactie daarop hoor je vaak dat we meer moeten ‘normaliseren’. “Dat is niet het antwoord”, zegt Maretha de Jonge, hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden. “We moeten juist meer ruimte scheppen voor diversiteit, zodat kinderen die vastlopen de juiste hulp krijgen.”
Stichting Papageno ontvangt 10 miljoen van Quote 500 prominentIn elke provincie moet een Papageno Huis komen. Dat was de wens die Aaltje van Zweden uitsprak tijdens het Papageno benefiet-event in het Concertgebouw op 11 april dit jaar. Die wens lijkt nu sneller uit te komen dan Stichting Papageno ooit had durven dromen. Direct na het benefiet-event heeft de Stichting een gift toegezegd gekregen van €10 miljoen van de zakenman Willem Blijdorp. Dat werd eerder deze week bekendgemaakt in de TV show van Ivo Niehe, meldt ook Quote zelf.
Jongens met autisme reageren bozer op pestenJongens die gepest worden ontwikkelen meer angst en schaamte; jongens die pesten ontwikkelen meer boosheid en minder schuld, waardoor ze pesten goedpraten. Jongens met autisme reageren extra boos op pesten en vormen zo een makkelijker doelwit. Daarover publiceren ontwikkelingspsycholoog Carolien Rieffe en collega’s in het tijdschrift ‘Autism’.
Stichting Yourin2 wil ervaringsdeskundigen verbinden met professionalsOrganisaties Reëlle Communicatie en Wijzermetjebeperking hebben onlangs Stichting Yourin2 opgericht. Deze stichting initieert, faciliteert en coördineert digitale en fysieke ontmoetingen voor mensen met autisme, (jeugd)professionals, mantelzorgers, maatschappelijke partners, docenten en werkgevers. De stichting heeft als doel meer kennis rondom autisme bij elkaar te brengen en samen te komen tot krachtige samenwerkingen en innovatieve oplossingen binnen zorg, onderwijs, werk, wonen en vrijetijdsbesteding.
Balans en NVA bezorgd over gebrek aan passend onderwijs in het mboOudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) maken zich grote zorgen over de positie van studenten met beperkingen als autisme, adhd en dyslexie in het mbo. Deze studenten ontvangen van hun onderwijsinstelling vaak niet de ondersteuning die zij nodig hebben en vallen daardoor relatief vaak uit.
“Zo’n tien procent van de mensen is sociaal onhandig”Waarom zijn sommige mensen in sociale situaties onhandiger dan anderen? Psycholoog en ervaringsdeskundige Ty Tashiro schreef er het boek Awkward over. Het goede nieuws: sociale onhandigheid is niet alleen maar problematisch. Het tijdschrift Kijk interviewde de auteur.
Brabants ouderinitiatief wordt zorgaanbiederStichting ASTA (Allemaal Samen Toch Anders) in Deurne start als eerste in Nederland met een nieuw concept voor zorg en woongelegenheid voor mensen met autisme. De stichting is een ouderinitiatief en wordt nu een zorgaanbieder. Samen met Bergopwaarts realiseerde zij enkele jaren geleden woonruimte voor jongeren, die nu inmiddels volwassen zijn.
Autisme Experience @ sport wil sporten toegankelijker maken'Het evenement waar iedereen met autisme kennis kan maken met diverse sporten en iedereen die dat wil kan kennis maken met autisme.' Zo staat Autisme Experience @ sport op haar website omschreven. Het evenement vindt zaterdag 13 oktober vanaf 12.00 uur plaats bij de Dordtse tennisvereniging Thialf.

Archief