WTA Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme kan worden gekenmerkt als het wetenschappelijk (gefundeerd) tijdschrift op het gebied van autisme binnen het Nederlands taalgebied. Het beoogt een platform te bieden voor beroepsinhoudelijke discussies over autisme en comorbide stoornissen

In editie 4 2017 | Verschijnt 5 december | De Zorgstandaard AutismeDe diagnose autismespectrumstoornis op latere leeftijd | Incontinentie en autisme – onderbelicht maar behandelbaar | Hoe de classificatie autisme haar essentie verloor | De neurobiologische rol van autismegerelateerde eiwitten
Sinds begin 2017 geeft Uitgeverij SWP het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme (WTA) uit. Dit unieke Nederlandse tijdschrift behandelt onderwerpen die je nooit en te nimmer op andere wijze tegen zou komen in de Amerikaanse vakliteratuur en is geschikt voor een ieder die affiniteit heeft met of interesse heeft in autisme.
In editie 3 2017 | Als een ouder autisme heeftVrouwen met autisme van Bronja Prazdny | Katatonie bij autisme: de rol van elektroconvulsietherapie | Tinbergens ethologische benadering van autisme | Dramatherapie en autisme: een pilotstudie

Wat is autisme

Boeken van Martine Delfos op deze pagina.

Autisme (autismespectrumstoornissen/ASS) is de meest raadselachtige en onbegrijpelijke aandoening die er bestaat. Het is het meest lastige om te begeleiden en het meest lastige om goed op te voeden. Tegelijk is het zo wonderschoon. Mensen met autisme maken een beetje een beter mens van je.
Vrouwen met autisme hebben een mannelijk brein... of?Begin februari werd een wetenschappelijk artikel gepubliceerd over gender en autisme, waaruit je zou kunnen afleiden dat vrouwen met een meer mannelijk georiënteerd brein ontvankelijker zijn voor autisme dan vrouwen met een typisch vrouwenbrein.
De achterstand in de taalontwikkeling en de stijve motoriek die vaak gepaard gaat met ASS zijn symptomen die ouders zelf opmerken. Veel kinderen met ASS komen daarom in eerste instantie bij een logopedist terecht. Met behulp van de methode ‘Meer dan woorden/Hanen®’ leren ouders om de interactie met hun kind te verbeteren, algemeen geaccepteerde manieren van communiceren te bevorderen, sociale aansluiting aan te moedigen en het taalbegrip van hun kind te verbeteren.
Het doel van deze leergang is om u kennis te laten verwerven en gevoelig te maken voor wat autisme in al zijn facetten inhoudt. Hierdoor kunt u direct handelen in de dagelijkse praktijk. De geaccrediteerde leergang start in oktober in Utrecht.
24 nov 2017
Beatrix Theater, Jaarbeurs - Utrecht
30 nov 2017
Bildung.city, Amsterdam
09 jan 2018
Bildung.city, Amsterdam-Duivendrecht
30 jan 2018
Bildung.city, Amsterdam-Duivendrecht

Gijsbert Buijs nieuwe bestuurder dr. Leo KannerhuisDrs. Gijsbert Buijs is de nieuwe bestuurder van het dr. Leo Kannerhuis. Hij volgt drs. Astrid van Dijk op. Opdracht voor allround-bestuurder Buijs is de strategische koers van het dr. Leo Kannerhuis bij te sturen. Goede herkenbare kwaliteit van behandeling en zorg én een financieel gezonde bedrijfsvoering zijn daarbij sleutelwoorden.
Mogelijke relatie tussen medicijnresten en autismeHet is al langer bekend dat afvalstoffen uit medicijnen die door mensen en dieren worden ingenomen, in het oppervlaktewater terechtkomen en daar schade veroorzaken omdat deze afvalstoffen slecht afbreekbaar zijn. Gevolg is dat residuen terechtkomen in drinkwater en landbouwgewassen. Dit betekent onder meer dat zwangere vrouwen worden blootgesteld aan een cocktail van lage concentraties medicijnen. Kinderen kunnen hierdoor autisme ontwikkelen, blijkt uit onderzoek van drie Amerikaanse universiteiten. Dit meldt o.a. De Nationale Zorggids.
Verschenen: de 4e druk Overprikkeling voorkomenIn deze 4e druk is nu ook extra aandacht voor onderprikkeling en hoe hiermee om te gaan.
Een groot deel van de mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of AD(H)D kampen gedurende hun hele leven met een overgevoeligheid voor prikkels. Overgevoeligheid kan leiden tot serieuze lichamelijke en/of psychische klachten. Welke klachten dat zijn en welke situaties aanleiding tot overprikkeling geven, is, net als de overgevoeligheid zelf, per persoon verschillend.
Autistische pubers en seksualiteitHoe zit dat eigenlijk, met autistische jongeren en seks? Ontwikkelen zij zich anders dan 'gewone' jongeren, en hoe kun je daar als ouders het beste mee omgaan?
Genderspecifiek risico op autisme binnen familiesEerder toonde onderzoek aan dat het hebben van een kind met autisme geldt als risicofactor voor het krijgen van nog een kind met de aandoening. Naast dit familiaire risico hebben wetenschappers van de Harvard Medical School nu ook een genderspecifiek risico binnen families ontdekt, zo meldt Mijn Gezondheidsgids. Hierover was eerder weinig bekend. De resultaten zijn gepubliceerd in JAMA Pediatrics.
Google Glass helpt kinderen met autisme bij sociale interactiesEen prototype softwareapplicatie in combinatie met Google Glass kan kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum helpen bij de omgang met andere mensen, meldt ICT & Health. Een nieuwe studie die is gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Robotics and AI wijst uit dat sommige wearables gesprekspatronen kunnen herkennen en de gebruiker kunnen voorzien van gepaste antwoorden.