WTA Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme kan worden gekenmerkt als het wetenschappelijk (gefundeerd) tijdschrift op het gebied van autisme binnen het Nederlands taalgebied. Het beoogt een platform te bieden voor beroepsinhoudelijke discussies over autisme en comorbide stoornissen

Autisme (autismespectrumstoornissen/ASS) is de meest raadselachtige en onbegrijpelijke aandoening die er bestaat. Het is het meest lastige om te begeleiden en het meest lastige om goed op te voeden. Tegelijk is het zo wonderschoon. Mensen met autisme maken een beetje een beter mens van je. Het meest kenmerkende is de andere wijze van sociaal zijn. De sociale interactie is atypisch en het aansluiten in sociale interactie kan daardoor zeer problematisch zijn voor hen en voor hun omgeving. Het gaat gekoppeld aan een vertraagde informatieverwerking. Autisme betreft de kern van het menselijk zijn: de omgang van mensen met elkaar. Er wordt wel gezegd dat als je autisme begrijpt, je alles van mensen begrijpt. Autisme is het meest onderzocht van alle psychische aandoeningen die er bestaan. Het onderzoek gaat door en nog steeds blijft het raadselachtig.

Wat is autisme

Boeken van Martine Delfos op deze pagina.

Monique Post: "See the person and not the behaviour"


How can we deal with the stress, anxiety and assumptions that are often linked with diagnosis? How can we connect to someone's unique development without judging them? How can we help people feel less alone?

 

 

Vrouwen met autisme hebben een mannelijk brein... of?Begin februari werd een wetenschappelijk artikel gepubliceerd over gender en autisme, waaruit je zou kunnen afleiden dat vrouwen met een meer mannelijk georiënteerd brein ontvankelijker zijn voor autisme dan vrouwen met een typisch vrouwenbrein.
7e druk 2017: Ik en autismeIeder kind is uniek en dus ook ieder kind met een autisme spectrum stoornis. In dit interactieve boek kunnen kinderen en jongeren met autisme meer over 'hun' autisme vertellen door aan te geven welke informatie bij hen past. De opdrachten, tips en spelletjes kunnen samen met een meelezer uitgevoerd worden. Autisme uit zich bij iedereen op een andere manier, dat komt in dit boek duidelijk naar voren.
1e WTA-MiddagSymposium Begeleiding van jongeren met autisme in de puberteitHoe gaan jongeren met autisme om met relaties, intimiteit en seksualiteit? Hierover bestaan verschillende ideeën; van het idee dat jongeren met autisme trager zijn in hun seksuele ontwikkeling, er helemaal niet mee bezig zijn of dat ze vaker ongepast of afwijkend seksueel gedrag laten zien. Dit is het centrale thema van het eerste WTA-Middagsymposium dat zal plaatsvinden op 2 juni in Amsterdam Duivendrecht
Logopedie en autisme: Hanen-programmaIn november start voor de tweede keer een vierdaagse bijscholing voor logopedisten in het werken met ouders en kinderen met autisme. De opleiding vindt plaats onder auspiciën van het Canadese Hanen, die ook de certificering hier verzorgt.
"Mijn inspiratie kwam uit het dagelijkse leven met mijn zoon. Hij heeft een uniek perspectief op de wereld, vaak een die de schoonheid of wonder in het gewone brengt." Woorden van professioneel fotografe Kate Miller-Wilson uit Minnesota. De tienjarige zoon van Kate heeft autisme en dat levert een wonderschone beeldcombinatie op.
Toolkit om allochtone kinderen met autisme beter te helpenIn Nederland worden veel minder allochtone dan autochtone kinderen met autisme behandeld voor hun stoornis. Ook blijkt vervolgens de kans op een succesvolle behandeling lager bij allochtone kinderen. In opdracht van Leo Kannerhuis Nederland deed Kenniscentrum-expert Albert Boon onderzoek naar de oorzaken hiervan. Hij ontwikkelde een toolkit voor hulpverleners met aanbevelingen om diagnostiek en behandeling van allochtone kinderen te verbeteren.
Nadat een Taskforce Autisme in Vlaanderen recent haar eindrapport heeft gepresenteerd, heeft nu ook de Vlaamse regering een standpunt bepaald en een 15 punten-actieplan autisme gepresenteerd. Het gaat in de voornemens om twee grote doelen: de participatiekansen van personen met autisme bevorderen en de levenskwaliteit van de entourage van mensen met autisme verbeteren. Een verbeterd zorgaanbod is daarbij één van de prioriteiten. Gelet op de budgetmogelijkheden zal niet het hele plan ineens kunnen worden uitgevoerd.
Duitsland blijft een van de Europese landen met een lage(re) ASS-prevalentie, maar onderzoekers hebben ook hier in de periode 2006-2012 een flinke toename gevonden in diagnostiek. Het blijft gissen naar de oorzaken.
De achterstand in de taalontwikkeling en de stijve motoriek die vaak gepaard gaat met ASS zijn symptomen die ouders zelf opmerken. Veel kinderen met ASS komen daarom in eerste instantie bij een logopedist terecht. Met behulp van de methode ‘Meer dan woorden/Hanen®’ leren ouders om de interactie met hun kind te verbeteren, algemeen geaccepteerde manieren van communiceren te bevorderen, sociale aansluiting aan te moedigen en het taalbegrip van hun kind te verbeteren.