WTA Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme kan worden gekenmerkt als het wetenschappelijk (gefundeerd) tijdschrift op het gebied van autisme binnen het Nederlands taalgebied. Het beoogt een platform te bieden voor beroepsinhoudelijke discussies over autisme en comorbide stoornissen

In editie 4 2017 | De Zorgstandaard AutismeDe diagnose autismespectrumstoornis op latere leeftijd | Incontinentie en autisme – onderbelicht maar behandelbaar | Hoe de classificatie autisme haar essentie verloor | De neurobiologische rol van autismegerelateerde eiwitten
Sinds begin 2017 geeft Uitgeverij SWP het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme (WTA) uit. Dit unieke Nederlandse tijdschrift behandelt onderwerpen die je nooit en te nimmer op andere wijze tegen zou komen in de Amerikaanse vakliteratuur en is geschikt voor een ieder die affiniteit heeft met of interesse heeft in autisme.
Autisme is de verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op het gebied van sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken, bewegen en handelen, in de zintuiglijke prikkelverwerking en op het gebied van filteren en integreren van informatie. Daarnaast ervaren mensen met autisme ook vaak problemen met uitvoerend handelen met name op het gebied van plannen en organiseren. Als onderliggende verklaringen voor deze gedragskenmerken worden problemen met theory of mind, executieve functies en gebrek aan centrale coherentie veel genoemd – maar deze zijn niet voor alle mensen met autisme herkenbaar.
De achterstand in de taalontwikkeling en de stijve motoriek die vaak gepaard gaat met ASS zijn symptomen die ouders zelf opmerken. Veel kinderen met ASS komen daarom in eerste instantie bij een logopedist terecht. Met behulp van de methode ‘Meer dan woorden/Hanen®’ leren ouders om de interactie met hun kind te verbeteren, algemeen geaccepteerde manieren van communiceren te bevorderen, sociale aansluiting aan te moedigen en het taalbegrip van hun kind te verbeteren.

Wat is autisme

Boeken van Martine Delfos op deze pagina.

Het doel van deze leergang is om u kennis te laten verwerven en gevoelig te maken voor wat autisme in al zijn facetten inhoudt. Hierdoor kunt u direct handelen in de dagelijkse praktijk. De geaccrediteerde leergang start in enkele keren per jaar in Utrecht.
22 feb 2018
Bildung.city, Amsterdam-Duivendrecht
08 mrt 2018
Spant, Bussum
27 mrt 2018
Meervaart, Amsterdam
17 apr 2018
Meervaart, amsterdam

De nieuwe zorgstandaard autisme is beschikbaar. Deze is in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO) de afgelopen twee jaren door mensen met autisme, hun naasten en professionals die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met autisme, tot stand gekomen. Een zorgstandaard heeft als doel de zorg zo te organiseren dat mensen met autisme ook daadwerkelijk de zorg krijgen die ze nodig hebben
van een autistisch jongetje. Zie wat hij ziet, merkt en verwerkt. Indrukwekkend.
Autistische kinderen profiteren mogelijk van meertaligheidTweetalige autistische kinderen blijken makkelijker mentaal te kunnen schakelen dan autistische leeftijdsgenoten die slechts één taal spreken. Dat concluderen onderzoekers van de McGill University. Hun studie is recent verschenen in het tijdschrift Child Development.
Oprichting school voor kinderen met autisme op Curaçao ‘noodzakelijk’Gedreven door de ‘noodzaak voor gerichte scholing voor kinderen met autisme spectrum stoornissen (ASS)’, hebben ouders de eerste school voor ASS-leerlingen opgericht op Curaçao.
BNNVARA start met tweede serie ‘Het is hier autistisch’Filemon Wesselink mag een tweede serie maken over zijn autisme. De presentator kreeg in het eerste seizoen de diagnose autismespectrumstoornis en daar wilt hij nog meer over weten.
Zeeuwse afdeling Nederlandse Vereniging voor Autisme stoptDe Zeeuwse afdeling van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) stopt ermee. Het ledenaantal is zo laag dat er te weinig inkomsten zijn om nog activiteiten te organiseren.
Begeleiding bij het daten, altijd handig als je een beperking hebtDaten, hoe pak je dat aan? Dat is al een vraag waard in het gewone leven. Maar stel dat je een verstandelijke beperking hebt of een vorm van autisme. Het zou dan handig zijn wanneer er begeleiding is bij het daten. Deze vorm groeit ongekend snel.

Archief