WTA Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme kan worden gekenmerkt als het wetenschappelijk (gefundeerd) tijdschrift op het gebied van autisme binnen het Nederlands taalgebied. Het beoogt een platform te bieden voor beroepsinhoudelijke discussies over autisme en comorbide stoornissen

In editie 3 2018 | De begeleiding van leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijsDe begeleiding van leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijs | Multiple Complex Developmental Disorder in de volwassenheid: een psychodynamische invalshoek | Nederlandse hertaling van de PEERS-training | Ervaringsdeskundigen en professionals: betekenisvol samenwerken | Empathie bij vrouwen en mannen met een autismespectrumstoornis
In editie 2 2018 | Empathie bij vrouwen en mannen met een autismespectrumstoornisEmpathie bij vrouwen en mannen met een autismespectrumstoornis | Autisme en omgaan met onzekerheid | Hoogfunctionerend autisme en automatisering | Voorbij de diagnose | Autisme en ernstige psychiatrische aandoeningen: bij wie hoort die patiënt? | De werking van oxytocine bij autisme
In editie 1 2018 | Autisme  en anorexia bij volwassenenAutisme en anorexia bij volwassenen | Ego’s, ouders en profeten: een kleine geschiedenis van het autisme | Psychotherapie voor depressie bij volwassenen met autisme | Beïnvloeding van sociaal gedrag bij adolescenten met autisme | Moeilijke eters met autisme | DSM-5 en gebruik van de ernstscores bij ASS | Kinderen van ouders met autisme
Sinds begin 2017 geeft Uitgeverij SWP het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme (WTA) uit. Dit unieke Nederlandse tijdschrift behandelt onderwerpen die je nooit en te nimmer op andere wijze tegen zou komen in de Amerikaanse vakliteratuur en is geschikt voor een ieder die affiniteit heeft met of interesse heeft in autisme.
Autisme is de verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op het gebied van sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken, bewegen en handelen, in de zintuiglijke prikkelverwerking en op het gebied van filteren en integreren van informatie. Daarnaast ervaren mensen met autisme ook vaak problemen met uitvoerend handelen met name op het gebied van plannen en organiseren. Als onderliggende verklaringen voor deze gedragskenmerken worden problemen met theory of mind, executieve functies en gebrek aan centrale coherentie veel genoemd – maar deze zijn niet voor alle mensen met autisme herkenbaar.
De achterstand in de taalontwikkeling en de stijve motoriek die vaak gepaard gaat met ASS zijn symptomen die ouders zelf opmerken. Veel kinderen met ASS komen daarom in eerste instantie bij een logopedist terecht. Met behulp van de methode ‘Meer dan woorden/Hanen®’ leren ouders om de interactie met hun kind te verbeteren, algemeen geaccepteerde manieren van communiceren te bevorderen, sociale aansluiting aan te moedigen en het taalbegrip van hun kind te verbeteren.

Wat is autisme

Boeken van Martine Delfos op deze pagina.

Het doel van deze leergang is om u kennis te laten verwerven en gevoelig te maken voor wat autisme in al zijn facetten inhoudt. Hierdoor kunt u direct handelen in de dagelijkse praktijk. De geaccrediteerde leergang start in enkele keren per jaar in Utrecht.
Een verrassende kijk op Auto-immuunreactiesHet boek 'Auto-immuunreacties en het immuunsysteem' biedt een overzicht van het immuunsysteem. Voor het eerst is het mogelijk een schema te maken met alle elementen van het immuunsysteem. Dit kan vanwege al het evidence-based materiaal dat door de eeuwen heen uiterst nauwkeurig door de medische wetenschap verzameld is.
Een op de vijf jongeren met autisme krijgt te maken met een depressieVolgens recent onderzoek, gepublicieerd in het open JAMA Network, krijgt bijna twintig procent van alle jongeren met autisme vóór het dertigste levensjaar te maken met een depressie. Dit percentage ligt ruim drie keer zo hoog als gemiddeld.
Ook Nederlandse supermarkt introduceert prikkelvrij winkelenIn navolging van diverse warenhuizen en supermarktketens in het Verenigd Koninkrijk is nu ook de eerste supermarkt in ons land gestart met een ‘prikkelarm uurtje’. Het Albert Heijn filiaal in Sint-Michielsgestel had deze primeur afgelopen dinsdagmet een zogeheten stilte-uur.
Universiteit Leiden roept op tot meer ruimte voor diversiteitOpgroeien in een samenleving die hoge eisen stelt en waarin zoveel prikkels zijn, is moeilijk voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen. Het lijkt alsof steeds meer kinderen een ‘label’ krijgen. Als reactie daarop hoor je vaak dat we meer moeten ‘normaliseren’. “Dat is niet het antwoord”, zegt Maretha de Jonge, hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden. “We moeten juist meer ruimte scheppen voor diversiteit, zodat kinderen die vastlopen de juiste hulp krijgen.”
Stichting Papageno ontvangt 10 miljoen van Quote 500 prominentIn elke provincie moet een Papageno Huis komen. Dat was de wens die Aaltje van Zweden uitsprak tijdens het Papageno benefiet-event in het Concertgebouw op 11 april dit jaar. Die wens lijkt nu sneller uit te komen dan Stichting Papageno ooit had durven dromen. Direct na het benefiet-event heeft de Stichting een gift toegezegd gekregen van €10 miljoen van de zakenman Willem Blijdorp. Dat werd eerder deze week bekendgemaakt in de TV show van Ivo Niehe, meldt ook Quote zelf.
Jongens met autisme reageren bozer op pestenJongens die gepest worden ontwikkelen meer angst en schaamte; jongens die pesten ontwikkelen meer boosheid en minder schuld, waardoor ze pesten goedpraten. Jongens met autisme reageren extra boos op pesten en vormen zo een makkelijker doelwit. Daarover publiceren ontwikkelingspsycholoog Carolien Rieffe en collega’s in het tijdschrift ‘Autism’.
Stichting Yourin2 wil ervaringsdeskundigen verbinden met professionalsOrganisaties Reëlle Communicatie en Wijzermetjebeperking hebben onlangs Stichting Yourin2 opgericht. Deze stichting initieert, faciliteert en coördineert digitale en fysieke ontmoetingen voor mensen met autisme, (jeugd)professionals, mantelzorgers, maatschappelijke partners, docenten en werkgevers. De stichting heeft als doel meer kennis rondom autisme bij elkaar te brengen en samen te komen tot krachtige samenwerkingen en innovatieve oplossingen binnen zorg, onderwijs, werk, wonen en vrijetijdsbesteding.
Balans en NVA bezorgd over gebrek aan passend onderwijs in het mboOudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) maken zich grote zorgen over de positie van studenten met beperkingen als autisme, adhd en dyslexie in het mbo. Deze studenten ontvangen van hun onderwijsinstelling vaak niet de ondersteuning die zij nodig hebben en vallen daardoor relatief vaak uit.
“Zo’n tien procent van de mensen is sociaal onhandig”Waarom zijn sommige mensen in sociale situaties onhandiger dan anderen? Psycholoog en ervaringsdeskundige Ty Tashiro schreef er het boek Awkward over. Het goede nieuws: sociale onhandigheid is niet alleen maar problematisch. Het tijdschrift Kijk interviewde de auteur.
Brabants ouderinitiatief wordt zorgaanbiederStichting ASTA (Allemaal Samen Toch Anders) in Deurne start als eerste in Nederland met een nieuw concept voor zorg en woongelegenheid voor mensen met autisme. De stichting is een ouderinitiatief en wordt nu een zorgaanbieder. Samen met Bergopwaarts realiseerde zij enkele jaren geleden woonruimte voor jongeren, die nu inmiddels volwassen zijn.
Autisme Experience @ sport wil sporten toegankelijker maken'Het evenement waar iedereen met autisme kennis kan maken met diverse sporten en iedereen die dat wil kan kennis maken met autisme.' Zo staat Autisme Experience @ sport op haar website omschreven. Het evenement vindt zaterdag 13 oktober vanaf 12.00 uur plaats bij de Dordtse tennisvereniging Thialf.
Hoofdband biedt het hoofd aan onrustgevoelens bij kinderen met ASSEen hoofdband met sensoren die er met geluiden voor zorgt dat kinderen met autisme en PDD-NOS rustiger worden. Dat is de Mente Autisme, die vanaf nu in Nederland te krijgen is. De resultaten zijn veelbelovend: bij een klinische studie in Amerika bleek de Mente Autisme bewezen effectief.
Netwerk autisme bij meisjes en vrouwen (FANN)Autisme bij meisjes en vrouwen wordt nog vaak gemist, met alle gevolgen van dien. Zo leidt dit vaak tot bijkomende psychiatrische problemen, somatische problemen, werkproblemen, meer zorggebruik, hogere maatschappelijke kosten en een lagere kwaliteit van leven. Behandeling slaat vaak niet aan of werkt zelfs averechts. Dit moet en kan beter.
De naweeën van Andrew Wakefield’s omstreden onderzoek uit 1998De belangstelling voor vaccineren tegen allerlei kinderziekten is langzaam maar gestaag aan het dalen. Met het weer oprukken van ziekten als mazelen wordt het risico van niet inenten ook geleidelijk aan weer groter. Ouders die hun kind dagelijks in de kinderopvang hebben, worden nerveus door het toenemende aantal prikweigeraars. De politiek roert zich ook en overweegt nu zelfs invoering van een vaccinatieplicht.
Platform Autisme Jonge Kind pleit voor meer vroegdiagnoseInitiatiefnemers van diverse organisaties met deskundigheid op gebied van autisme hebben gezamenlijk het nieuwe platform Autisme Jonge Kind gelanceerd.
Mensen met autisme en een hoog IQ hebben vaker last van depressiesBijna de helft van de volwassenen met autisme zal in hun leven een klinische depressie ervaren. Dit is een conclusie uit recent onderzoek, gepubliceerd in de Journal of Abnormal Child Psychology. De onderzoekers concluderen dat depressie het meest voorkomt bij personen met autisme die een bovengemiddelde intelligentie hebben.
Voorlichting over vliegen met autisme oogst succes“Vliegen met autisme”, een project van Kees Hoekstra, medewerker bij KLM Customer Care, werd onlangs beloond met de KLM Customer Experience Award. Met het project wil Hoekstra mensen voorlichten over het maken van vliegreizen als je kind autisme heeft.
Google Glass helpt kinderen met autisme al op jonge leeftijd om emoties te lezenAutisme gaat vaak gepaard met problemen in de communicatie en het contact met anderen. Onderzoekers van de Stanford University School of Medicine ontwikkelden een therapie die de sociale vaardigheden van kinderen met autisme verbetert.
Vijf tips voor een ontspannen vakantie als je kind autisme heeftDe zomervakantie is voor kinderen met autisme een welkome afwisseling van school. Door het wegvallen van de vaste dagstructuur kan deze periode voor hen echter ook erg stressvol zijn. De Nederlandse Vereniging voor Autisme geeft op haar website vijf tips voor een ontspannen zomervakantie voor het hele gezin.
Nieuw onderzoek toont relatie aan tussen voedselallergie en autismeEr is al veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen autisme en allergieën, vaak met verschillende uitkomsten. Onderzoekers van de universiteit in Iowa, VS hebben een wetenschappelijke studie afgerond waar voor het eerst een zeer grote groep kinderen voor is gevolgd: bijna 200.000. De wetenschappers zijn overtuigd van een relatie tussen kinderen met autisme en allergieën, met name voedselallergie. De grote vraag is nu: veroorzaakt autisme allergieën of veroorzaken allergieën juist autisme?
Verschillende vormen van autisme vrij eenvoudig te voorkomenDat stellen althans Amerikaanse onderzoekers. Ze baseren zich onder meer op experimenten met muizen. Uit die experimenten bleek bijvoorbeeld dat het nageslacht van muizen met een ongezond microbioom veel vatbaarder was voor hersenontwikkelingsstoornissen. “Wij hebben vastgesteld dat het microbioom een cruciale bijdrage levert in het bepalen van de vatbaarheid voor autisme-achtige stoornissen,” aldus onderzoeker John Lukens.
23 okt 2018
Bildung.city, Amsterdam-Duivendrecht
06 nov 2018
De Moestuin, Laan van Maarschalkerweerd 2, 3585 LJ Utrecht

Archief