WTA Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme kan worden gekenmerkt als het wetenschappelijk (gefundeerd) tijdschrift op het gebied van autisme binnen het Nederlands taalgebied. Het beoogt een platform te bieden voor beroepsinhoudelijke discussies over autisme en comorbide stoornissen

Sinds begin 2017 geeft Uitgeverij SWP het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme (WTA) uit. Dit unieke Nederlandse tijdschrift behandelt onderwerpen die je nooit en te nimmer op andere wijze tegen zou komen in de Amerikaanse vakliteratuur en is geschikt voor een ieder die affiniteit heeft met of interesse heeft in autisme.
In editie 2 2017 | Hoe empathisch zijn meisjes met autisme?Darmproblemen bij verstoorde breinontwikkeling | Longitudinaal onderzoek naar de emotionele en sociale ontwikkeling van baby’s | Gedeelde en unieke oorzaken van autisme en attention deficit/hyperactivity disorder | Autismescreening op de kleuterschool? | De autistische therapeut, Ryan Tebbit (2016) | Hoe Daan zijn probleemgedrag achter zich liet
Autisme (autismespectrumstoornissen/ASS) is de meest raadselachtige en onbegrijpelijke aandoening die er bestaat. Het is het meest lastige om te begeleiden en het meest lastige om goed op te voeden. Tegelijk is het zo wonderschoon. Mensen met autisme maken een beetje een beter mens van je. Het meest kenmerkende is de andere wijze van sociaal zijn. De sociale interactie is atypisch en het aansluiten in sociale interactie kan daardoor zeer problematisch zijn voor hen en voor hun omgeving. Het gaat gekoppeld aan een vertraagde informatieverwerking. Autisme betreft de kern van het menselijk zijn: de omgang van mensen met elkaar. Er wordt wel gezegd dat als je autisme begrijpt, je alles van mensen begrijpt. Autisme is het meest onderzocht van alle psychische aandoeningen die er bestaan. Het onderzoek gaat door en nog steeds blijft het raadselachtig.

Wat is autisme

Boeken van Martine Delfos op deze pagina.

Monique Post: "See the person and not the behaviour"


How can we deal with the stress, anxiety and assumptions that are often linked with diagnosis? How can we connect to someone's unique development without judging them? How can we help people feel less alone?

 

 

Vrouwen met autisme hebben een mannelijk brein... of?Begin februari werd een wetenschappelijk artikel gepubliceerd over gender en autisme, waaruit je zou kunnen afleiden dat vrouwen met een meer mannelijk georiënteerd brein ontvankelijker zijn voor autisme dan vrouwen met een typisch vrouwenbrein.
7e druk 2017: Ik en autismeIeder kind is uniek en dus ook ieder kind met een autisme spectrum stoornis. In dit interactieve boek kunnen kinderen en jongeren met autisme meer over 'hun' autisme vertellen door aan te geven welke informatie bij hen past. De opdrachten, tips en spelletjes kunnen samen met een meelezer uitgevoerd worden. Autisme uit zich bij iedereen op een andere manier, dat komt in dit boek duidelijk naar voren.
De achterstand in de taalontwikkeling en de stijve motoriek die vaak gepaard gaat met ASS zijn symptomen die ouders zelf opmerken. Veel kinderen met ASS komen daarom in eerste instantie bij een logopedist terecht. Met behulp van de methode ‘Meer dan woorden/Hanen®’ leren ouders om de interactie met hun kind te verbeteren, algemeen geaccepteerde manieren van communiceren te bevorderen, sociale aansluiting aan te moedigen en het taalbegrip van hun kind te verbeteren.
Autisme in beeld"Mijn inspiratie kwam uit het dagelijkse leven met mijn zoon. Hij heeft een uniek perspectief op de wereld, vaak een die de schoonheid of wonder in het gewone brengt." Woorden van professioneel fotografe Kate Miller-Wilson uit Minnesota. De tienjarige zoon van Kate heeft autisme en dat levert een wonderschone beeldcombinatie op.
Het doel van deze leergang is om u kennis te laten verwerven en gevoelig te maken voor wat autisme in al zijn facetten inhoudt. Hierdoor kunt u direct handelen in de dagelijkse praktijk. De geaccrediteerde leergang start in oktober in Utrecht.
“Een levensbrede aanpak bij autisme helpt veel mensen met autisme bij een volwaardig bestaan en participatie in de hedendaagse maatschappij”. Dit werd in 2009 door de Gezondheidsraad vastgesteld. Het verbetert hun kwaliteit van leven. Zo'n levensbrede aanpak helpt bovendien de aanspraak op zorg en sociale voorzieningen te verminderen of te voorkomen, waardoor het de Nederlandse samenleving veel geld (tot wel € 1 miljard per jaar) kan besparen, aldus de Raad.
Menselijkheid in de zorg: de arts-patiënt relatieLeo Visser presenteerde op 24 juni zijn indrukwekkende boek Menselijkheid in de zorg waar hij uitgebreid ingaat op de verschillende aspecten van de patiënt-arts relatie, zowel vanuit het perspectief van de patiënt als dat van de arts. Communicatie verbeteren en de kwaliteit van bejegening zijn belangrijke onderdelen in deze relatie, waar het boek een enorme vracht aan verbetertips en suggesties voor levert.
12 sep 2017
Buitensociëteit Zwolle
26 sep 2017
Bildung.city, Amsterdam
11 okt 2017
Bildung.city, Amsterdam
03 nov 2017
GGZ Rivierduinen, Oegstgeest

Explosieve toename aantal kinderen met ‘virtueel autisme’Het aantal kinderen dat de diagnose autisme krijgt, is de laatste jaren geëxplodeerd. Dat heeft volgens wetenschappers te maken met de hoeveelheid tijd die ze achter een beeldscherm doorbrengen. Ze spreken van ‘virtueel autisme’. Haal je een kind weg van het scherm, dan verdwijnen de autistische trekken binnen een maand. Dit meldt de website Welingelichte Kringen op basis van berichtgeving door Psychology Today.
Belgische scholieren met autisme mogen één dag per week thuisblijvenIn Vlaanderen kunnen jongeren met een autismespectrumstoornis vanaf 1 september gebruikmaken van een regeling die toestaat dat ze één dag per week thuisblijven van school. Op die manier vergroten ze hun slaagkansen in het onderwijs. Ze moeten hiertoe wel een doktersattest kunnen overleggen.
Bespreekbaar maken autisme moeilijk voor bedrijfsartsenBedrijfsartsen die een vorm van autisme herkennen bij een werknemer, schromen vaak dit te bespreken. Zij aarzelen waarschijnlijk, omdat ze verwachten dat een werknemer een opmerking over een vermoeden van autisme als stigmatiserend ervaart, zo meldt Medisch Contact.
Marieke Stolte is moeder van een dochter met autisme, die al geruime tijd thuiszat en niet naar schoolging. Zij heeft nu zelf een oplossing bedacht en start in Culemborg een nieuwe opvang voor kinderen die door hun autisme niet naar school kunnen. Voor haar dochter en twaalf andere thuiszitter heeft zij Linawijs bedacht, vernoemd naar haar nu 14-jarige dochter Lina. Het initiatief wordt met veel enthousiasme ontvangen, zo citeert GGZ Nieuws een artikel uit Dagblad de Gelderlander.
Ook ouders zelf gebaat bij therapie van kind met autismeDe ouders van een kind met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) ervaren meer voordelen van de therapie die hun kind volgt dan voorheen gedacht werd. Dit blijkt uit een nieuwe studie van wetenschappers van de York University. Ze ontdekten dat deelnemen aan de cognitieve gedragstherapiesessies van een kind het gezinsleven positief beïnvloedt. De publicatie is te lezen in the Journal of Autism and Developmental Disorders.
Aan de VU te Amsterdam is momenteel een interessante promotieplek beschikbaar over autisme en prikkelverwerking. Het doel van dit project is het bestuderen van de neurobiologische mechanismen die de grondslag vormen voor sensorische verwerkingsproblemen bij volwassenen met ASS. en de relatie tussen sensorische verwerkingsproblemen en klinische profielen.
Aan de Universiteit van Amsterdam is een onderzoek gestart naar het zelfbeeld van kinderen met en zonder autisme, Er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het zelfbeeld bij kinderen en jongeren met autisme, zo meldt GGZ Nieuws.
Wetenschappelijk bewezen of niet: ervaringsdeskundigen zweren bij dolfijntherapieNaar het effect met de therapie met dolfijnen is onderzoek gedaan, maar dat het werkt is nooit wetenschappelijk bewezen. Toch wint de therapie aan populariteit. Voorstanders zeggen dat patiënten zich beter voelen door het contact met de dolfijnen, waarvan ze rustig worden. Op rtlnieuws.nl vertelt de nu 20-jarige Tim Zijdervelt over zijn ervaringen met dolfijnen.
Gericht kijken naar componenten en mechanismen achter de kernsymptomen van een autisme spectrum stoornis (ASS) biedt meerwaarde voor de behandeling. Om dezelfde reden is het aan te bevelen de ontwikkeling vanaf de vroege levensfase te volgen, zo meldt vakbladvroeg.nl.
Kinderen met autisme oefenen op zorgrobot ZoraHet klinkt tegenstrijdig: kinderen die moeite hebben met sociale interactie leer je menselijke omgangsvormen aan door middel van een robot. Toch experimenteert de Amsterdamse jeugdinstelling De Bascule ermee, zo meldt Het Parool in een recent artikel. Ook andere instellingen die autistische kinderen behandelen, zoals het Leo Kannerhuis en Karakter, zoeken mogelijkheden voor Zora, zoals het technische snufje heet.
Een prikkelende discussie over autisme steekt de kop op. Tweelingonderzoek zou aantonen dat een duidelijke genetische link voor de aandoening bestaat. Toch is niet elke wetenschapper het hier mee eens, zo meldt de website van het NPO-programma De Kennis Van Nu.
Autismegeleidehond verbetert levenskwaliteit in gezinEen kind met een of andere vorm van autisme betekent voor de ouders over het algemeen een extra zorg en veel opvoedstress. De kwaliteit van hun dagelijkse leven kan hieronder lijden. Uit onderzoek van de Open Universiteit blijkt dat de aanwezigheid van een autismegeleidehond in het gezin kan leiden tot minder stress bij de ouders en tot verbetering in het gedrag van het kind. Daardoor verbetert de kwaliteit van leven in de gezinnen.
Prikkelarme kermis krijgt steeds meer landelijke navolgingDe Blauwe Zondag op de Tilburgse kermis, die 23 juli jl. plaatsvond, krijgt steeds meer navolging. Een groeiend aantal steden en dorpen in Nederland treedt in de voetsporen van het Tilburgse initiatief en organiseert nu een prikkelarme kermisdag. Zelfs in België is het idee voor zo'n dag inmiddels opgepikt.
Autisme kan over het algemeen pas rond het tweede of derde jaar worden gediagnosticeerd. Een mogelijke aanwijzing voor autisme is afwijkend kijkgedrag, zoals superieur zoekgedrag en het vermijden van oogcontact tijdens sociale interacties. Om dit te onderzoeken gebruikte promovendus Roy Hessels een eye tracker, een apparaat waarmee oogbewegingen gemeten kunnen worden. Hessels promoveerde op 7 juli 2017 aan de Universiteit Utrecht.
Autismevriendelijk shoppen: straks misschien ook in ons land?Begin oktober organiseert de Britse National Autistic Society het “Autism Hour””. Een groot aantal winkelbedrijven in het Verenigd Koninkrijk opent dan de deuren exclusief voor mensen met autisme. De lichten worden gedimd, de muziek gaat op minimumniveau, de omroepers houden hun mond en zo ontstaat een autismevriendelijke winkelomgeving. Misschien ook een interessant idee voor de Nederlandse Autismeweek in april 2018?
Op vrijdag 24 november vindt het NVA-Autismecongres 2017 plaats in het Beatrix Theater Utrecht. Op dit congres is er aandacht voor autisme in alle levensfasen en bij alle intelligentieniveaus vanuit het thema: autisme bij jong & aut. Wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen komen hier samen om ervaring en kennis te delen met iedereen die te maken heeft met autisme. Dit meldt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).
Thuiszitters kunnen met WebChair gewoon blijven zitten en toch les krijgenMet de WebChair kunnen langdurig zieke kinderen en kinderen met autisme of gedragsproblemen, die niet, niet meer of niet volledig naar school kunnen vanuit huis de les volgen.
Verschil in hersenvolume verklaart waarom mannen vaker autisme hebben dan vrouwenBij mannen verschilt de grootte van het brein onderling sterker dan bij vrouwen. Dat kan helpen verklaren waarom sommige psychiatrische stoornissen zoals ADHD en autisme vaker voorkomen bij jongens. De Leidse hersenwetenschapper Lara Wierenga publiceert erover in het internationale vaktijdschrift Cerebral Cortex.
Maagbandjes voor kinderen? Niet nodig met 'Kook het lekker zelf'!Al meer dan tien jaar geeft Sandra Cornelissen kookles aan jongeren met een autismespectrumstoornis. De methode die ze daarbij ontwikkeld heeft, biedt jongeren structuur en houvast bij de receptuur. Daaruit is haar eerste kookboek, Duidelijk koken met Sandra, voortgekomen.
Vermijden van oogcontact wijst niet op onverschilligheid maar op overstimulatieHet vermijden van direct oogcontact met anderen is een van de meest voorkomende kenmerken die geassocieerd worden met autisme. Maar al te vaak wordt het beschouwd als een teken van sociale of persoonlijke onverschilligheid. Een nieuwe studie weerlegt dit en wijst op overstimulatie van de hersenen als eigenlijke oorzaak.
Autisme bij meisjes minder vaak herkendMeisjes met autisme hebben relatief goede sociale vaardigheden, waardoor autisme bij hen vaak niet wordt herkend. Autisme manifesteert zich bij meisjes anders dan bij jongens. Over dit onderzoek publiceren psycholoog Carolien Rieffe en collega’s van Centrum Autisme en INTER-PSY (Groningen) in het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme.
Nieuw onderzoek weerlegt verband antidepressiva en autismeHet lijkt erop dat gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap geen verhoogd risico geeft op autisme bij het kind. Twee nieuwe onderzoeken naar de ontwikkelingsstoornis weerleggen eerdere beweringen. Beide onderzoeken zijn gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association.
Het belang van zwemlessen na de diagnose autismeDe kans op verdrinking bij kinderen met autisme is groter dan bij andere kinderen. Dit stellen onderzoekers van de Amerikaanse Mailman School of Public Health, onderdeel van de Universiteit van Columbia. Zij analyseerden de sterfgevallen van meer dan 32 miljoen mensen en ontdekten daarbij dat kinderen met autisme een beduidend groter risico op verdrinking lopen. Hun advies: zorg dat een kind na de diagnosestelling zo snel mogelijk zwemles krijgt, om zo het risico te verkleinen.
Een uitgebreide studie onder een grote groep kinderen heeft een link gelegd tussen koorts en autisme. Het onderzoek betrof kinderen van wie de moeder tijdens de zwangerschap met koorts te kampen heeft gehad. De signalen werden het duidelijkst waarneembaar wanneer de koortsperiode zich had voorgedaan tussen de vierde en zesde maand van de zwangerschap.
Ervaringsleren met paardenMet een wetenschappelijk onderbouwde theorie en veel praktijkvoorbeelden wordt in dit boek de rol die het paard kan spelen bij het versterken van executieve functies met behulp van ervaringsleren helder uiteengezet.
Sinds 2004 werkt Paulien Rutgers met het ondersteunend inzetten van paarden bij interventies die tot doel hebben om kinderen met specifieke hulpvragen tussen de 4 en 18 jaar te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Meer dan de helft van deze kinderen kampt met schooluitval en/of risicovolgedrag. Ze hebben op één of meerdere executieve functies ondersteuning nodig met daarbij een terugkoppeling naar het gezin en de school. De paarden hebben een positief effect op het leervermogen, de zelfreflectie en de bewustwording van deze kinderen.
Slecht functionerende spiegelneuronen kunnen van invloed zijn op het ontwikkelen van autisme. Dit impliceert dat transfusie met eigen navelstrengbloed mogelijk kan helpen bij het behandelen van autisme. Een eerste onderzoek naar stamceltherapie voor de behandeling van autistische kinderen biedt hoopgevende resultaten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat in de medische uitgave STEM CELLS is gepubliceerd en waarover ook mijngezondheidsgids.nl bericht.
Tilburg kiest opnieuw voor prikkelarme kermis op Blauwe ZondagSpeciaal voor mensen met autisme, epilepsie en niet aangeboren hersenletsel organiseert de Tilburgse kermis op 23 juli weer de Blauwe Zondag. Omdat mensen met epilepsie, autisme of niet aangeboren hersenletsel te veel prikkels krijgen op een ‘normale’ kermis, worden op de Blauwe Zondag tussen 12.00 en 14.00 uur alle lichten gedimd en gaat het geluid uit. Deelname aan Blauwe Zondag is gratis.
De obsessieve gewoonten van autistische kinderen kunnen hen later in het leven helpenVrijwel elk kind heeft een natuurlijk talent om ergens bijzonder in te zijn. Maar het vinden en cultiveren van dit talent vermogen is moeilijk, vooral als een kind niet alleen direct herkenbare talenten laat zien. Dit geldt voor alle kinderen, maar met name voor kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASD). Kinderen met ASD lijken vaak niet intelligent of capabel, omdat ze moeite hebben met communiceren en het maken van contact, wat het algemene leren niet ten goede komt. Ze hebben moeite met leren en kunnen vaak niet goed omgaan met sociale situaties. Daarnaast zijn ze veelal overgevoelig voor licht, geluid, geur en aanraking, waardoor het problemen ervaren met het leven van alledag omdat ze overweldigd zijn door zintuiglijke prikkels die anderen normaal zouden vinden. Maar diezelfde gevoeligheid lijkt ook de sleutel te zijn om de unieke vaardigheden van een in neurologisch opzicht zo anders zijnde persoon te ontdekken en vervolgens verder te ontwikkelen.