WTA Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme kan worden gekenmerkt als het wetenschappelijk (gefundeerd) tijdschrift op het gebied van autisme binnen het Nederlands taalgebied. Het beoogt een platform te bieden voor beroepsinhoudelijke discussies over autisme en comorbide stoornissen

In editie 2 2017 | Hoe empathisch zijn meisjes met autisme?Darmproblemen bij verstoorde breinontwikkeling | Longitudinaal onderzoek naar de emotionele en sociale ontwikkeling van baby’s | Gedeelde en unieke oorzaken van autisme en attention deficit/hyperactivity disorder | Autismescreening op de kleuterschool? | De autistische therapeut, Ryan Tebbit (2016) | Hoe Daan zijn probleemgedrag achter zich liet
Autisme (autismespectrumstoornissen/ASS) is de meest raadselachtige en onbegrijpelijke aandoening die er bestaat. Het is het meest lastige om te begeleiden en het meest lastige om goed op te voeden. Tegelijk is het zo wonderschoon. Mensen met autisme maken een beetje een beter mens van je. Het meest kenmerkende is de andere wijze van sociaal zijn. De sociale interactie is atypisch en het aansluiten in sociale interactie kan daardoor zeer problematisch zijn voor hen en voor hun omgeving. Het gaat gekoppeld aan een vertraagde informatieverwerking. Autisme betreft de kern van het menselijk zijn: de omgang van mensen met elkaar. Er wordt wel gezegd dat als je autisme begrijpt, je alles van mensen begrijpt. Autisme is het meest onderzocht van alle psychische aandoeningen die er bestaan. Het onderzoek gaat door en nog steeds blijft het raadselachtig.

Wat is autisme

Boeken van Martine Delfos op deze pagina.

Monique Post: "See the person and not the behaviour"


How can we deal with the stress, anxiety and assumptions that are often linked with diagnosis? How can we connect to someone's unique development without judging them? How can we help people feel less alone?

 

 

Vrouwen met autisme hebben een mannelijk brein... of?Begin februari werd een wetenschappelijk artikel gepubliceerd over gender en autisme, waaruit je zou kunnen afleiden dat vrouwen met een meer mannelijk georiënteerd brein ontvankelijker zijn voor autisme dan vrouwen met een typisch vrouwenbrein.
7e druk 2017: Ik en autismeIeder kind is uniek en dus ook ieder kind met een autisme spectrum stoornis. In dit interactieve boek kunnen kinderen en jongeren met autisme meer over 'hun' autisme vertellen door aan te geven welke informatie bij hen past. De opdrachten, tips en spelletjes kunnen samen met een meelezer uitgevoerd worden. Autisme uit zich bij iedereen op een andere manier, dat komt in dit boek duidelijk naar voren.
De achterstand in de taalontwikkeling en de stijve motoriek die vaak gepaard gaat met ASS zijn symptomen die ouders zelf opmerken. Veel kinderen met ASS komen daarom in eerste instantie bij een logopedist terecht. Met behulp van de methode ‘Meer dan woorden/Hanen®’ leren ouders om de interactie met hun kind te verbeteren, algemeen geaccepteerde manieren van communiceren te bevorderen, sociale aansluiting aan te moedigen en het taalbegrip van hun kind te verbeteren.
Autisme in beeld"Mijn inspiratie kwam uit het dagelijkse leven met mijn zoon. Hij heeft een uniek perspectief op de wereld, vaak een die de schoonheid of wonder in het gewone brengt." Woorden van professioneel fotografe Kate Miller-Wilson uit Minnesota. De tienjarige zoon van Kate heeft autisme en dat levert een wonderschone beeldcombinatie op.
Het doel van deze leergang is om u kennis te laten verwerven en gevoelig te maken voor wat autisme in al zijn facetten inhoudt. Hierdoor kunt u direct handelen in de dagelijkse praktijk. De geaccrediteerde leergang start in oktober in Utrecht.
“Een levensbrede aanpak bij autisme helpt veel mensen met autisme bij een volwaardig bestaan en participatie in de hedendaagse maatschappij”. Dit werd in 2009 door de Gezondheidsraad vastgesteld. Het verbetert hun kwaliteit van leven. Zo'n levensbrede aanpak helpt bovendien de aanspraak op zorg en sociale voorzieningen te verminderen of te voorkomen, waardoor het de Nederlandse samenleving veel geld (tot wel € 1 miljard per jaar) kan besparen, aldus de Raad.
Cees Weber is onlangs overleden. Ouders en professionals zullen hem gekend hebben vanwege zijn jarenlange inspanningen op het gebied van de gehandicaptenzorg waar hij onder andere betrokken was bij de totstandkoming van veel dikke juridische boeken. Later werd hij samen met prof Ina van Berckelaer- Onnes de drijvende kracht achter het blad Engagement, de spreekbuis van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (de NVA). Weer later werd hij de redactiesecretaris van het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme: Theorie en Praktijk (WTA), een functie die hij 17 jaar, tot zijn overlijden, bekleedde.
Eenvoudige vragenlijst helpt autisme ontdekken bij ouderenDankzij een eenvoudige persoonlijkheidsvragenlijst kan autisme bij ouderen voortaan veel sneller worden ontdekt. Niet alleen in de ouderen-ggz, maar ook door huisartsen en praktijkondersteuners. Het gaat om de in Nederland ontwikkelde Hetero-Anamnestische Persoonlijkheidsvragenlijst (HAP), die in de ouderen-ggz wordt gebruikt om een beeld te krijgen van iemands persoonlijkheid op jongere leeftijd.
Autisme bij meisjes minder vaak herkendMeisjes met autisme hebben relatief goede sociale vaardigheden, waardoor autisme bij hen vaak niet wordt herkend. Autisme manifesteert zich bij meisjes anders dan bij jongens. Over dit onderzoek publiceren psycholoog Carolien Rieffe en collega’s van Centrum Autisme en INTER-PSY (Groningen) in het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme.
Nieuw onderzoek weerlegt verband antidepressiva en autismeHet lijkt erop dat gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap geen verhoogd risico geeft op autisme bij het kind. Twee nieuwe onderzoeken naar de ontwikkelingsstoornis weerleggen eerdere beweringen. Beide onderzoeken zijn gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association.
Het belang van zwemlessen na de diagnose autismeDe kans op verdrinking bij kinderen met autisme is groter dan bij andere kinderen. Dit stellen onderzoekers van de Amerikaanse Mailman School of Public Health, onderdeel van de Universiteit van Columbia. Zij analyseerden de sterfgevallen van meer dan 32 miljoen mensen en ontdekten daarbij dat kinderen met autisme een beduidend groter risico op verdrinking lopen. Hun advies: zorg dat een kind na de diagnosestelling zo snel mogelijk zwemles krijgt, om zo het risico te verkleinen.
Een uitgebreide studie onder een grote groep kinderen heeft een link gelegd tussen koorts en autisme. Het onderzoek betrof kinderen van wie de moeder tijdens de zwangerschap met koorts te kampen heeft gehad. De signalen werden het duidelijkst waarneembaar wanneer de koortsperiode zich had voorgedaan tussen de vierde en zesde maand van de zwangerschap.
Ervaringsleren met paardenMet een wetenschappelijk onderbouwde theorie en veel praktijkvoorbeelden wordt in dit boek de rol die het paard kan spelen bij het versterken van executieve functies met behulp van ervaringsleren helder uiteengezet.
Sinds 2004 werkt Paulien Rutgers met het ondersteunend inzetten van paarden bij interventies die tot doel hebben om kinderen met specifieke hulpvragen tussen de 4 en 18 jaar te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Meer dan de helft van deze kinderen kampt met schooluitval en/of risicovolgedrag. Ze hebben op één of meerdere executieve functies ondersteuning nodig met daarbij een terugkoppeling naar het gezin en de school. De paarden hebben een positief effect op het leervermogen, de zelfreflectie en de bewustwording van deze kinderen.
Slecht functionerende spiegelneuronen kunnen van invloed zijn op het ontwikkelen van autisme. Dit impliceert dat transfusie met eigen navelstrengbloed mogelijk kan helpen bij het behandelen van autisme. Een eerste onderzoek naar stamceltherapie voor de behandeling van autistische kinderen biedt hoopgevende resultaten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat in de medische uitgave STEM CELLS is gepubliceerd en waarover ook mijngezondheidsgids.nl bericht.
De obsessieve gewoonten van autistische kinderen kunnen hen later in het leven helpenVrijwel elk kind heeft een natuurlijk talent om ergens bijzonder in te zijn. Maar het vinden en cultiveren van dit talent vermogen is moeilijk, vooral als een kind niet alleen direct herkenbare talenten laat zien. Dit geldt voor alle kinderen, maar met name voor kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASD). Kinderen met ASD lijken vaak niet intelligent of capabel, omdat ze moeite hebben met communiceren en het maken van contact, wat het algemene leren niet ten goede komt. Ze hebben moeite met leren en kunnen vaak niet goed omgaan met sociale situaties. Daarnaast zijn ze veelal overgevoelig voor licht, geluid, geur en aanraking, waardoor het problemen ervaren met het leven van alledag omdat ze overweldigd zijn door zintuiglijke prikkels die anderen normaal zouden vinden. Maar diezelfde gevoeligheid lijkt ook de sleutel te zijn om de unieke vaardigheden van een in neurologisch opzicht zo anders zijnde persoon te ontdekken en vervolgens verder te ontwikkelen.
Verband gevonden tussen autisme en blootstelling aan lood in baarmoederBlootstelling aan metalen en stoffen als lood in de baarmoeder, zou invloed kunnen hebben op het risico om als kind autisme te ontwikkelen. Of dat ligt aan de blootstelling van de stoffen of de manier waarop ze worden opgenomen, weten de wetenschappers nog niet zeker.
Over autismespectrumstoornissen (ASS) bij vrouwen is nog weinig bekend. Wel weten we dat de lijdensdruk bij hen vaak hoger is dan bij mannen met ASS. Doorgaans ervaren zij op verschillende levensgebieden problemen, waardoor het leven voor hen vaak 'hard werken' is. Tijdens dit MiddagSymposium leert u welke factoren van invloed zijn op de diagnose autisme bij meisjes en tegen welke problemen vrouwen met autisme in hun leven aanlopen. Dit MiddagSymposium is in samenwerking met de redactie van Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme tot stand gekomen.
Logopedie en autisme: Hanen-programmaIn november start voor de tweede keer een vierdaagse bijscholing voor logopedisten in het werken met ouders en kinderen met autisme. De opleiding vindt plaats onder auspiciën van het Canadese Hanen, die ook de certificering hier verzorgt.
Een hersenscan bij baby’s kan misschien al in een vroeg stadium voorspellen of er een kans bestaat op het ontwikkelen van autisme, ongeacht of er al symptomen waarneembaar zijn. Het is bij een klein aantal van 59 baby’s getest, dus enig voorbehoud is op zijn plaats. Maar bij deze kinderen, allen met hoog genetisch risico, kon een hersenscan voorspellen of ze op tweejarige leeftijd autisme zouden vertonen. Dat melden onderzoekers van 7 universiteiten in Science Translational Medicine.
Robots helpen kinderen met autisme bij hun communicatieVeel kinderen met autisme hebben moeite met communiceren met de buitenwereld. In Hong Kong heeft professor Catherine So Wing-chee daarom een methode ontwikkeld waarbij robots de sociale interactie tussen autistische kinderen en hun omgeving bevorderen.
Zo word je wereldkampioen flipperenDe Canadese Robert Emilio Gagno werd onlangs wereldkampioen flipperen. De 27-jarige flipperfreak zegt dat zijn autisme daar flink toe heeft bijgedragen. “Het heeft me geholpen een betere speler te worden, maar andersom heeft het flipperspel mij ook geholpen beter met mijn autisme om te gaan”.
Suramine pakt symptomen van autisme aanHet medicijn suramine, in 1916 ontwikkeld om slaapziekte en rivierblindheid te behandelen, blijkt ook de belangrijkste symptomen van autisme te verminderen. Tot die conclusie komen onderzoekers aan de University of California in San Diego op basis van een kleinschalig klinisch onderzoek.
Het Rijksrecherche-onderzoek naar het schietincident waarbij vorig jaar twee agenten de 23-jarige GGZ-patiënt Cyprian Broekhuis in zijn huis met zes kogels neerschoten, is onvolledig en niet conform de richtlijnen. Voor de hand liggende scenario’s zijn niet onderzocht. Dat stellen rechtspsycholoog Peter van Koppen en oud-rechercheur Dick Gosewehr nadat ze het vertrouwelijke Rijksrechercherapport, dat in handen is van het Vara-programma ZEMBLA, hebben bestudeerd. In ZEMBLA zegt Gosewehr dat de rechter naar de zaak moet kijken: "De beslissing van de Officier van Justitie is niet genomen op grond van een goed onderzoek. En ik vind ook dat die beslissing niet aan hem was, maar aan de rechter."
The Lancet Psychiatry publiceerde eind mei een artikel waarin de auteurs – wetenschappers aan de universiteiten van Coventry en Newcastle – hun zorgen uiten over het grote aantal zelfdodingen onder mensen met autisme.
Fidget Spinner rage slaat ook in Europa volop aanDe Fidget Spinner is een groot succes. Speelgoedwinkels worden sinds enkele weken overspoeld door jongeren die het driehoekige speeltje willen hebben. Je kunt ermee draaien en er verschillende trucjes mee doen. Het speeltje is ooit ontworpen als bezigheidstherapie voor kinderen met autisme of ADHD, maar de Fidget Spinners zijn inmiddels zeer populair onder alle kinderen en door de grote vraag nauwelijks aan te slepen.