WTA Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme kan worden gekenmerkt als het wetenschappelijk (gefundeerd) tijdschrift op het gebied van autisme binnen het Nederlands taalgebied. Het beoogt een platform te bieden voor beroepsinhoudelijke discussies over autisme en comorbide stoornissen

In editie 2 2018 | Empathie bij vrouwen en mannen met een autismespectrumstoornisEmpathie bij vrouwen en mannen met een autismespectrumstoornis | Autisme en omgaan met onzekerheid | Hoogfunctionerend autisme en automatisering | Voorbij de diagnose | Autisme en ernstige psychiatrische aandoeningen: bij wie hoort die patiënt? | De werking van oxytocine bij autisme
In editie 1 2018 | Autisme  en anorexia bij volwassenenAutisme en anorexia bij volwassenen | Ego’s, ouders en profeten: een kleine geschiedenis van het autisme | Psychotherapie voor depressie bij volwassenen met autisme | Beïnvloeding van sociaal gedrag bij adolescenten met autisme | Moeilijke eters met autisme | DSM-5 en gebruik van de ernstscores bij ASS | Kinderen van ouders met autisme
MiddagSymposium Autisme en eetproblemenSommige kinderen met autisme hebben een opvallend eetpatroon. Ze eten heel weinig of heel veel of ze willen vooral voedsel eten dat een bepaalde smaak, textuur of kleur heeft.
Sinds begin 2017 geeft Uitgeverij SWP het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme (WTA) uit. Dit unieke Nederlandse tijdschrift behandelt onderwerpen die je nooit en te nimmer op andere wijze tegen zou komen in de Amerikaanse vakliteratuur en is geschikt voor een ieder die affiniteit heeft met of interesse heeft in autisme.
Autisme is de verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op het gebied van sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken, bewegen en handelen, in de zintuiglijke prikkelverwerking en op het gebied van filteren en integreren van informatie. Daarnaast ervaren mensen met autisme ook vaak problemen met uitvoerend handelen met name op het gebied van plannen en organiseren. Als onderliggende verklaringen voor deze gedragskenmerken worden problemen met theory of mind, executieve functies en gebrek aan centrale coherentie veel genoemd – maar deze zijn niet voor alle mensen met autisme herkenbaar.
De achterstand in de taalontwikkeling en de stijve motoriek die vaak gepaard gaat met ASS zijn symptomen die ouders zelf opmerken. Veel kinderen met ASS komen daarom in eerste instantie bij een logopedist terecht. Met behulp van de methode ‘Meer dan woorden/Hanen®’ leren ouders om de interactie met hun kind te verbeteren, algemeen geaccepteerde manieren van communiceren te bevorderen, sociale aansluiting aan te moedigen en het taalbegrip van hun kind te verbeteren.

Wat is autisme

Boeken van Martine Delfos op deze pagina.

Het doel van deze leergang is om u kennis te laten verwerven en gevoelig te maken voor wat autisme in al zijn facetten inhoudt. Hierdoor kunt u direct handelen in de dagelijkse praktijk. De geaccrediteerde leergang start in enkele keren per jaar in Utrecht.
Vijf tips voor een ontspannen vakantie als je kind autisme heeftDe zomervakantie is voor kinderen met autisme een welkome afwisseling van school. Door het wegvallen van de vaste dagstructuur kan deze periode voor hen echter ook erg stressvol zijn. De Nederlandse Vereniging voor Autisme geeft op haar website vijf tips voor een ontspannen zomervakantie voor het hele gezin.
Nieuw onderzoek toont relatie aan tussen voedselallergie en autismeEr is al veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen autisme en allergieën, vaak met verschillende uitkomsten. Onderzoekers van de universiteit in Iowa, VS hebben een wetenschappelijke studie afgerond waar voor het eerst een zeer grote groep kinderen voor is gevolgd: bijna 200.000. De wetenschappers zijn overtuigd van een relatie tussen kinderen met autisme en allergieën, met name voedselallergie. De grote vraag is nu: veroorzaakt autisme allergieën of veroorzaken allergieën juist autisme?
Verschillende vormen van autisme vrij eenvoudig te voorkomenDat stellen althans Amerikaanse onderzoekers. Ze baseren zich onder meer op experimenten met muizen. Uit die experimenten bleek bijvoorbeeld dat het nageslacht van muizen met een ongezond microbioom veel vatbaarder was voor hersenontwikkelingsstoornissen. “Wij hebben vastgesteld dat het microbioom een cruciale bijdrage levert in het bepalen van de vatbaarheid voor autisme-achtige stoornissen,” aldus onderzoeker John Lukens.
Mensen met autisme en ADHD hebben baat bij extra melatonineSlaapproblemen worden (meestal) veroorzaakt door een verlate melatonineproductie. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hier meer last van hebben. Volgens neuroloog Myrthe Boss kunnen patiënten met autisme en ADHD baat hebben bij extra melatonine, zo meldt gezondheidsnet.nl.
Interventieprogramma Meester in de Klas scoort binnen speciaal onderwijsSteeds meer scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs ontdekken het interventieprogramma Meester in de klas. Deze aanpak leidt tot minder incidenten op met name cluster 4-scholen. De Nederlandse Vereniging voor Autisme noemt het een kleine revolutie.
Nieuwbouwplannen Leo Kannerschool OegstgeestDe Leo Kannerschool in Oegstgeest (Z.H.) wil aan Hazenboslaan een nieuw gebouw realiseren. De school is daar gehuisvest in een verouderd gebouw en werkt al jaren aan een oplossing. Die is keer op keer uitgebleven en daarom trekt de school voor leerlingen met autisme nu haar eigen plan.
NWO kent 154 Veni-beurzen toe aan jonge onderzoekers, o.a. naar autismeDe Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 154 veelbelovende jonge wetenschappers een Veni-financiering van elk maximaal 250.000 euro toegekend. Hiermee kunnen de laureaten de komende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen. Onder de onderzoeken bevinden zich er ook op het snijvlak van gezondheid en digitalisering.
Startsubsidie voor initiatief Campus@WurkHet initiatief Campus@Wurk van de Stichting Autisme Campus in Burgum is door de provincie Friesland gehonoreerd met een startsubsidie uit het Kansenfonds. Eerder hadden de DDFK gemeenten en de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen een subsidie beschikbaar gesteld voor het aanstellen van een projectleider.
Half miljoen euro voor VU-onderzoek naar (re)integratie van jonge mensen met autismeOnder leiding van ontwikkelingspsycholoog Sander Begeer start binnenkort een groot longitudinaal onderzoek naar de samenhang tussen de leefsituatie op het gebied van wonen en vrijetijdsbesteding en het welbevinden van mensen met en zonder autisme. Autisme is een kostbare stoornis door de vaak levenslange behoefte aan ondersteuning en gebrek aan maatschappelijke integratie.
Onderzoekers en bedrijfsleven willen autisme ontrafelen en behandelenIn een groot publiekprivaat project, gesteund met 110 miljoen euro door het IMI, wordt onder leiding van King’s College London gezocht naar biomarkers waarmee autisme kan worden opgedeeld in duidelijke subgroepen. Zo’n stratificatie maakt de kans op effectieve behandelingen groter. Ook het Radboudumc is bij het enorme project betrokken.
Duizenden kinderen met autisme zitten noodgedwongen thuisRuim 14.000 kinderen, waaronder 4.000 kinderen met autisme, zitten gedwongen thuis omdat ze geen passend onderwijs krijgen. Het is een schrijnend probleem, aldus Stichting Vanuit Autisme Bekeken (VAB), die begin deze maand van zich heeft laten horen in de Tweede Kamer. Elk kind dat thuis zit is er een te veel, vindt VAB-woordvoerder Monique Post.
Natuurgenezers prijzen gevaarlijk desinfectiemiddel aan als medicijn tegen o.a. autismeNederlandse natuurgenezers verkopen een ‘wondermiddel’ dat in werkelijkheid een met gootsteenontstopper te vergelijken chloormiddel is. De gevaarlijke stof wordt als medicijn aangeboden, terwijl het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) al in maart 2017 waarschuwde voor ‘acute’ en ‘ernstige’ gezondheidsrisico’s. Kwetsbare patiënten en baby’s lopen gevaar.
Horlogeband speciaal voor mensen met autismeWetenschappers zijn bezig met het testen van een biometrische polsband, die het leven van mensen met autisme kan verbeteren. Mensen met autisme krijgen soms veel prikkels uit de omgeving binnen. Dit kan angst en stress opleveren. Met een speciale horlogeband kan van tevoren gezien worden welke situaties een persoon met autisme angstig of overprikkeld maken.
Verloren gewaand hersengebied feitelijk nooit helemaal weggeweestOns brein heeft er niet vanaf het begin zo uitgezien. Het heeft zich ontwikkeld en met name in de baarmoeder grote veranderingen ondergaan. Zo is er een periode geweest waarin ons brein gedomineerd werd door de subplaat: een hersengebied dat naast de voorloper van de hersenschors lag en ten tijde van de ontwikkeling van ons brein zelfs even het grootste hersengebied was dat ons brein rijk was.
Nieuwe Jeugdwet laat veel te wensen over voor kind met vb of autismeDe Jeugdwet schiet flink tekort voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis. Gehandicapten- en ouderorganisaties ontvangen een "bijna constante stroom'' van meldingen over wat er voor hun kinderen misgaat in zorg, ondersteuning en onderwijs, meldt belangenorganisatie Ieder(in).
Humoristisch geschreven boekje vol tips over omgang met niet-autistEr zijn allerlei hulpboeken die mensen leren omgaan met kinderen met autisme. Maar er is geen boek waarmee autistische kinderen kunnen leren hoe ze moeten omgaan met ‘normale’ mensen. Dirk van Meer schreef het daarom maar zelf.
Hoogleraar Radboud Universiteit bedenkt opvoedgame om autisme aan te pakkenJan Derksen, hoogleraar Klinische Psychologie aan de Radboud Universiteit, denkt dat het mogelijk is om te voorkomen dat aandoeningen als adhd en autisme uit de hand lopen. Met een door hem bedachte nieuwe opvoedgame wil hij onder meer een warmere relatie tussen ouders en kind bewerkstelligen. “Het is bij mijn weten de eerste opvoedgame ter wereld”, aldus Derksen in De Gelderlander.
iPhone app screent op tekenen van autismeEen iPhone-app die jonge kinderen screent op tekenen van autisme blijkt te werken. Onderzoek van het Amerikaanse Duke Center for Autism and Brain Development wijst dit uit. Techbedrijf Apple kan hierdoor zijn positie op de e-healthmarkt opnieuw verder verstevigen.
Amersfoort bedrijf helpt 171 ict'ers met autisme aan werkHet in Amersfoort gevestigde ITvitae, specialist in het opleiden, coachen en bemiddelen van hoogbegaafden en ict-specialisten met autisme, heeft in drie jaar tijd ruim 171 ict-specialisten bemiddeld naar werk bij it-bedrijven als Centric (6), Northwave (5), Ey NL (6) en Sogeti (4). Dit blijkt uit het door ITvitae recent gepubliceerde Social Impact Verslag 2017.
Eleos start met deeltijdbehandeling jongeren met psychische problemenSGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij opende woensdag 6 juni jl. officieel de deeltijdbehandeling jeugd van de organisatie Eleos in Ede. Een combinatie van therapie en onderwijs op één locatie voor jongeren met psychische problemen.
School in Franeker biedt jongeren met autisme regulier onderwijs in Einstein ClassNa de zomervakantie begint CSG Anna Maria van Schuurmanschool (AMS) in Franeker met de Einstein Class, een klas waarin jongeren met een vorm van autisme meedraaien in de reguliere lessen van VMBO en HAVO. Het lesprogramma wordt voor hen op maat gemaakt.
Dr. Sebiha Unal Devrim (37), klinisch psycholoog en wetenschapper, is gespecialiseerd in autisme. Ze geeft hierover lezingen, voorlichtingen en cursussen vanuit een positieve benadering. Devrim wil taboes rond autisme doorbreken en meer aandacht vragen voor hun talenten. Ze richtte al centra op in Turkije en Nederland en wil dat ook in België doen.
Zijn die oude grottekeningen uit de IJstijd gemaakt door mensen met autisme?Zo’n 30.000 jaar geleden vond er een revolutie plaats op het gebied van kunst. Opeens duiken er onder meer in grotten in Frankrijk zeer accurate afbeeldingen op van beren, bizons, paarden en leeuwen. De zeer gedetailleerde tekeningen onderscheiden zich duidelijk van de zeer simpele, bijna stilistische tekeningen uit de periode ervoor. Al jaren vragen onderzoekers zich af hoe die revolutie tot stand is gekomen.
Afwijkende pupilreflex bij autismeDe pupillen van jonge kinderen die later autisme krijgen, reageren sterker op lichtveranderingen dan die van kinderen die geen autisme ontwikkelen. Wetenschappers van de Uppsala University in Zweden onderzochten de pupilreflexen van kinderen tussen de negen en de tien maanden oud. Deze reflex verwijdt de pupil bij weinig licht en vernauwt de pupil bij veel licht.

Archief