Europese ervaringen: werkt een universele benadering?(door Monique Post) Alles in mijn leven lijkt te veranderen. Sinds kort ga ik door een periode van extreme ontwikkeling en bewustwording. Er zijn talloze redenen zowel werk als privé. Een jaar geleden heb ik bijna mijn hond Kaya verloren, en is mij verteld dat de ziekte op iedere moment terug kan komen en is dan meestal fataal. Ik leef dus met onzekerheid.
Ouders: ervaren en deskundig(door Janneke van Bockel) Op vrijdag 30 juni jl. is Stichting Ovaal (www.stichtingovaal.nl) gestart met de pilot-training ‘Ouders: ervaren en deskundig’. In deze 10-daagse training leren en ervaren ouders hoe zij hun eigen ervaringen met hun zorgintensieve kind(eren) op een professionele en bij hen passende wijze kunnen inzetten in het contact met andere ouders en/of professionals. De training wordt verzorgd door ervaren docenten (www.stichtingovaal.nl/docenten-training-ouders-ervaren-en-deskundig) die op uiteenlopende manieren werken met ouders in hun beroepspraktijk, als docent op de Hogeschool, als gespreksleider in de Autismecafés, als ouderschapscoach, journalist of theatermaker.
Toen in maart 2015, na jaren van studie, overleggen met ervaringsdeskundigen, oefenen en bijscherpen, mijn boek 'Overprikkeling Voorkomen' uitkwam, was ik heel trots.
Nog trotser werd ik toen bleek dat het boek heel goed ontvangen werd. Zowel door (jong)volwassenen met autisme en/of ADHD als door hulpverleners, ouders en docenten. De beschreven methodiek opende voor velen nieuwe deuren naar een geregelder leven met minder overprikkeling en alle daarmee gepaard gaande lichamelijke-, psychische- en gedragsproblemen.
Ook de bijbehorende training tot Overprikkelingscoach leidt daartoe. “Mijn dochter praat eindelijk met mij!” was de mooiste reactie die ik kreeg. En dáár was het mij uiteindelijk om te doen.