(BLOG) Waarom we beter voorzichtig kunnen omspringen met de term ‘autisme’In een samenleving met veel prikkels wordt het label ‘autisme’ steeds couranter. Nochtans is het een begrip dat een ruime lading aan betekenissen en connotaties bevat. De complexiteit van een kind dreigt gereduceerd te worden.
(BLOG) Rebel(door “Suzanne”) We zitten bij de psycholoog van mijn autistische broer van 24. De psychologe vraagt of David flexibel is in zijn denken en handelen? Of hij makkelijk van zijn verhaal of standpunt af te brengen is? David knikt. “Euh ja, ik geloof van wel, ja. Ja, ben ik zeker wel. Als iemand er goede theoretische onderbouwing bij heeft of goede argumenten, wil ik best wel van standpunt wijzigen.” “En hoe gaat het als je bijvoorbeeld met iemand praat, die zegt: ‘maar ik voel dat anders’?“ “Ja”, zegt David, “daar kan ik niks mee. Dan niet, met iemand die dat zo voelt. Dat is niet exact of meetbaar.”
(BLOG) De grote diversiteit van autisme(door Cynthia Reindersma-Kat) Er wordt steeds meer aandacht besteed aan autisme in Nederland, en dat is ook wel nodig want inmiddels heeft 0,5 tot 1 (afhankelijk naar welk onderzoek je kijkt) op de 100 mensen autisme. Dat het aantal oploopt is iets wat zeker is, in de jaren ‘70 kregen 2 tot 5 op de 10.000 mensen de diagnose autisme. Dit verhoogde aantal is deels te verklaren door het feit dat er meer varianten zoals PDD-NOS bij de diagnose autisme worden meegenomen. Maar dit wordt ook veroorzaakt doordat veel volwassenen met autisme daar vroeger geen diagnose voor hebben gekregen waar ze dat nu wel krijgen. Veel ouders van kinderen die de diagnose autisme hebben gekregen laten zichzelf ook onderzoeken, omdat ze zich herkennen in de symptomen, de problemen en het gedrag van hun kinderen. Autisme komt overigens meer voor bij jongens dan bij meisjes, er zijn 3 tot 4 jongens op 1 meisje die autisme hebben. Van de mensen met autisme heeft 40% tot 60% van de gediagnosticeerden daarbij een verstandelijke beperking.
(BLOG) Europese ervaringen: werkt een universele benadering?(door Monique Post) Alles in mijn leven lijkt te veranderen. Sinds kort ga ik door een periode van extreme ontwikkeling en bewustwording. Er zijn talloze redenen zowel werk als privé. Een jaar geleden heb ik bijna mijn hond Kaya verloren, en is mij verteld dat de ziekte op iedere moment terug kan komen en is dan meestal fataal. Ik leef dus met onzekerheid.
(BLOG) Ouders: ervaren en deskundig(door Janneke van Bockel) Op vrijdag 30 juni jl. is Stichting Ovaal (www.stichtingovaal.nl) gestart met de pilot-training ‘Ouders: ervaren en deskundig’. In deze 10-daagse training leren en ervaren ouders hoe zij hun eigen ervaringen met hun zorgintensieve kind(eren) op een professionele en bij hen passende wijze kunnen inzetten in het contact met andere ouders en/of professionals. De training wordt verzorgd door ervaren docenten (www.stichtingovaal.nl/docenten-training-ouders-ervaren-en-deskundig) die op uiteenlopende manieren werken met ouders in hun beroepspraktijk, als docent op de Hogeschool, als gespreksleider in de Autismecafés, als ouderschapscoach, journalist of theatermaker.
(door Barbara de Leeuw) Toen in maart 2015, na jaren van studie, overleggen met ervaringsdeskundigen, oefenen en bijscherpen, mijn boek 'Overprikkeling Voorkomen' uitkwam, was ik heel trots.
Nog trotser werd ik toen bleek dat het boek heel goed ontvangen werd. Zowel door (jong)volwassenen met autisme en/of ADHD als door hulpverleners, ouders en docenten. De beschreven methodiek opende voor velen nieuwe deuren naar een geregelder leven met minder overprikkeling en alle daarmee gepaard gaande lichamelijke-, psychische- en gedragsproblemen.
Ook de bijbehorende training tot Overprikkelingscoach leidt daartoe. “Mijn dochter praat eindelijk met mij!” was de mooiste reactie die ik kreeg. En dáár was het mij uiteindelijk om te doen.