Actieplan voor autismevriendelijker Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft een actieplan goedgekeurd dat Vlaanderen "autismevriendelijker" moet maken. Het plan heeft volgens minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) twee grote doelen: mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) meer kansen geven in het dagelijkse leven en de ondersteuning van mensen in hun omgeving verbeteren. Voor het actieplan wordt jaarlijks 800.000 euro vrijgemaakt.
Actieplan voor autismevriendelijker Vlaanderen

Naar schatting 1 op de 161 personen in Vlaanderen wordt geboren met een autismespectrumstoornis (ASS). Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) stelde een Vlaams Actieplan Autisme op, dat goedgekeurd werd door de regering. Dat plan moet Vlaanderen "autismevriendelijker" maken, via een integrale aanpak die door alle levens- en beleidsdomeinen loopt. Enerzijds wil Vandeurzen de participatiekansen voor mensen met ASS verbeteren, anderzijds wil hij de kwaliteit van leven voor wie mensen met ASS in het dagelijkse leven ondersteunt, verbeteren. Het plan voorziet ook in extra ondersteuning voor professionals:

  1. Een nieuw steunpunt, SAM (Steunpunt Mens en Samenleving) krijgt als opdracht informatie en methodieken over ASS te ontsluiten.
  2. Er is ook behoefte aan vernieuwend wetenschappelijk onderzoek en onderzoek naar praktische handvatten voor professionals. Volgend jaar wordt daarvoor 140.000 euro uitgetrokken.
  3. Daarnaast wordt ingezet op een betere vroegtijdige detectie en een kwaliteitsvolle diagnostiek. Enkele diensten en voorzieningen waar mensen terechtkunnen voor een diagnose, worden versterkt. Zo krijgen de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) volgend jaar een extra budget van 900.000 euro.
  4. Er gaat 80.000 euro naar wetenschappelijk onderzoek, gekoppeld aan het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG). Dit moet leiden tot een passend model voor regionale samenwerking en ondersteuningsnetwerken. 

 

Lees hier het volledige bericht (bron: VRT NWS)
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.