Ontwikkelen ingewikkeld?

Vormen van diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen bij jonge kinderen
Diny van der Aalsvoort (red.)
ISBN: 9789066657892
128 pagina's

Prijs: € 17.90
Bestel aantal:


In Ontwikkelen ingewikkeld? staan bijdragen over recente vormen van diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen bij jonge kinderen. De auteurs maken duidelijk dat de aanpak van gedragsproblemen bij jonge kinderen ingewikkeld is.

In het kader van diagnostiek zijn de volgende bijdragen opgenomen:
 • Evert Scholte en Jan van der Ploeg beschrijven het instrument ‘Sociaal emotionele vragenlijst’ en de uitkomsten van een studie bij kinderen van 4 tot 8 jaar.
 • Jochem Thijs rapporteert over twee studies met de Leerkracht Lijst Pedagogisch Handelen.
 • Frits Harinck bespreekt hoe zelfbeeld zich ontwikkelt en hoe zelfbeeld te meten is bij jonge kinderen.
 • Lianne Knoben gaat in op Kijk Wat Ik Kan (KWIK), een kortdurend observatie- en diagnostiekprogramma bij zeer jonge kinderen.


 • Vanuit de invalshoek van aanpak en behandeling zijn er vijf bijdragen.
 • Peggy Tan en Nicole Kik rapporteren over onderwijsarrangementen.
 • Maarten Faas licht STOP4-7 toe, een aanbod voor kinderen van 4 tot 7 jaar met ernstige gedragsproblemen.
 • Carine Kappeyne van de Coppello gaat in op kenmerkend gedrag bij verliesverwerking en specifi eke behoeften van kinderen in rouw.
 • Margreet Visser doet verslag van de ‘Horizon Methodiek’, een programma waarbij het kind dat in het gezin geweld meemaakt centraal staat.
 • Hans van Luit, Marloes Caspers en Annekatrine Karelse bespreken hoe met succes voorbereidende rekenvaardigheden zijn geoefend bij kinderen met een autisme spectrumstoornis.


 • Ontwikkelen ingewikkeld? besluit met een inhoudelijk commentaar op de bijdragen gelet op wenselijke ontwikkelingen in de praktijk en wetenschappelijk onderzoek.