Onder de loep

Schokkende gebeurtenissen, nare gedachten en posttraumatische stressklachten bij jeugdigen
(Horizon-reeks)

Esther van Duin e.a., e.a.
ISBN: 9789088504082
104 pagina's

Prijs: € 15.90
Bestel aantal:


Een auto-ongeluk, een brand, een levensbedreigende ziekte, mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik, het zijn schokkende gebeurtenissen die kinderen en jongeren kunnen meemaken. Stress en angst zijn normale reacties op dergelijke abnormale situaties. Gelukkig nemen deze reacties bij de meeste kinderen vanzelf af en krijgen de gebeurtenissen een plek. Bij sommige kinderen echter, stagneert de verwerking waardoor zij last blijven houden van nachtmerries en herbelevingen. Ook gaan zij situaties uit de weg en zijn drukker, sneller overstuur of boos dan eerst. Dan kan er sprake zijn van een PTSS, een posttraumatische stressstoornis. Een PTSS kan zeer ontwrichtend werken op het leven van een kind en zijn omgeving. Sommige kinderen ontwikkelen gedragsproblemen of lijken ADHD te hebben. Andere kinderen vertonen kenmerken van autisme of ontwikkelen problemen met eten, dwangmatige routines of tics. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat het meemaken van schokkende gebeurtenissen invloed heeft op de manier waarop iemand over zichzelf en de wereld denkt.

In het onderzoek, beschreven in Onder de loep is een nieuwe vragenlijst onderzocht bij jongeren van willekeurige middelbare scholen, die dit soort negatieve traumagerelateerde gedachten meet.

Onder de loep beschrijft helder en inzichtelijk wat trauma precies inhoudt en maakt ouders, verzorgers en alle beroepsmatige opvoeders attent op de verschillende uitingsvormen van traumaklachten en het risico op traumatisering. Het bespreekt behandelmethoden en tracht hulpverleners aan te sporen gebruik te maken van de onderzochte vragenlijst vanwege zijn veelbelovende waardevolle toevoeging voor de klinische praktijk en klinisch onderzoek.