Meer samenwerking nodig voor betere behandeling autisme

Er zijn behandelmethoden voor mensen met autisme die effect hebben, stelt kinder- en jeugdpsychiater Wouter Staal in zijn oratie op 4 mei aan de Universiteit Leiden. Maar nog niet duidelijk is welke behandeling bij wie het meest effectief is.
Meer samenwerking nodig voor betere behandeling autisme

De mens overleeft, net als elke andere soort, door zijn vermogen zich aan te passen. ‘Daarom beschikt de mens over een set aan eigenschappen die zich voortdurend ontwikkelt’, legt Staal uit. ‘Die eigenschappen zijn ongelijk verspreid over de soort, wat nodig is om variatie te houden. Die variatie is weer nodig voor een zo snel mogelijke aanpassing aan een veranderende omgeving. Sommige mensen profiteren sterk van die ongelijke spreiding, andere juist niet.

Classificatie-criteria

Eigenschappen die in de huidige samenleving nodig zijn om te overleven zijn het vermogen tot communiceren en samenwerking, het filteren en integreren van grote hoeveelheden informatie en flexibel om kunnen gaan met wisselende concepten en ideeën. Staal: ‘De classificatie-criteria voor een autismespectrumstoornis zijn daarentegen: moeizame sociale communicatie en interactie, inflexibiliteit, inclusief een hekel hebben aan verandering, herhalingspatronen in gedragingen, beperkte interesses en weinig activiteiten.' Voor een ‘harde’ diagnose moeten ze een beperking in het functioneren tot gevolg hebben; mensen met  - licht - autistische trekken kunnen het ver schoppen in de maatschappij.

Hersenen kunnen zich blijven ontwikkelen

Gelukkig zijn de hersenen niet statisch. Zo zijn de criteria van autisme bij 10 tot 20% van de autistische kinderen niet meer van toepassing als ze volwassen zijn. Helaas komen er dan vaak wel andere stoornissen voor in de plaats zoals ADHD, of angst- of gedragsstoornissen. Ook is inmiddels bekend dat hersens die worden getraind nieuwe of sterkere verbindingen kunnen leggen. Aangezien er geen medicijnen zijn tegen autisme, is dat goed nieuws.

Betere behandeling mogelijk

Hoewel dus vaststaat dat mensen met een autismespectrumstoornis vooruitgang kunnen boeken zodat ze minder beperkingen kennen, is nog veel verbetering in de behandeling mogelijk. Staal: ‘De diverse behandelcentra bieden nu een of enkele methoden aan die wel werken maar waarover ook nog veel vragen bestaan: welke behandeling is voor wie geschikt, hoe intensief moet de behandeling zijn qua duur en frequentie, welk effect hebben leeftijd en geslacht op de behandeling, en wat is een geschikt alternatief als een behandeling onvoldoende of niet aanslaat? Gelukkig werken de centra steeds beter samen. Ik zie het als een belangrijke taak die samenwerking verder te helpen.’

De prijs van het aanpassingsvermogen

‘Mensen met een autismespectrumstoornis betalen de prijs voor het aanpassingsvermogen van de mensensoort’, aldus Staal. Het motiveert hem in zijn streven de behandelmethoden te verbeteren en het voor degenen die lijden aan de stoornis mogelijk te maken beter te functioneren.

(Bron: Universiteit Leiden)

 

Eerder gepubliceerde berichten over Wouter Staal:

http://www.autisme.online/wouter-staal-benoemd-tot-bijzonder-hoogleraar-autisme-spectrum-stoornissen/1027602

http://www.autisme.online/opnieuw-benoeming-voor-wouter-staal/1027909
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.