Agenda

Ook een tip voor de agenda? Mail aan paul@autisme.online

SDM Congres

Datum:11 september, 2018
Locatie:Spant, Bussum
Website:http://www.sdmcongres.nl/
Beschrijving:Shared decision making? Natuurlijk laten we arts en patiënt samen mee beslissen tot een weloverwogen keuze in de behandeling, dat is vanzelfsprekend. Maar is dat wel zo? Welke dilemma's doen zich voor in de dagelijkse praktijk? Tegen welke problemen lopen we aan en aan welke noodzakelijke voorwaarden moet gezamenlijke besluitvorming voldoen? De voordelen van SDM zijn dat de patiënt een weloverwogen keuze maakt, patiënten doorgaans verstandig kiezen, de relatie tussen arts en patiënt verbetert en de kwaliteit van zorg verbetert. Maar het levert ook stress op bij de patiënt. En men kan zich afvragen of patiënten voldoende vaardigheden hebben om keuzes te maken. En wat betekent het voor de communicatie tussen arts en patiënt? En wat doe je wanneer de patiënten communicatief minder goed onderlegd zijn. Bij een simpele botbreuk zijn er weinig keuzes voor de patiënt om uit te kiezen wat de beste behandeling is voor genezing. Maar wanneer er sprake is van ingrijpende ziektes als kanker zijn er meerdere opties voor behandeling mogelijk. De patiënt wordt betrokken bij de keuzes die er zijn welke behandeling ingezet gaat worden, maar kan patiënt dat? En wat is daar voor nodig? En gebeurt SDM in de praktijk, en gaat dat wel goed? Of is de gedeelde besluitvorming een wassen neus en is SDM gebaseerd op essentiële denkfouten.

Tijdens dit congres zijn er vijf lezingen waarin uitgebreid ingegaan wordt op deze vragen. AnneLoes van Staa gaat in op de uitdaging van SDM voor alle zorgverleners; SDM vraagt o.a om een ander manier van communiceren. Welke expertise is er nodig om op een goede manier SDM toe te passen? Jo Caris stelt de vraag in hoeverre een behandeling bijdraagt aan de kwaliteit van leven van patiënten. En in hoeverre wegen resultaten op tegen opofferingen. Een lastige afstemming tussen patiënt en behandelaar. Waar loop je tegen aan? Tijdens de presentatie van Leo Visser gaat hij in op de verbinding van de menselijkheid en de zorg. Op welke wijze benadert de zorgverlener de patiënt. Een goede bejegening is een voorwaarde voor goede zorg. Wat zijn de belangrijkste aspecten van bejegening vanuit het patiëntenperspectief? Moet er een andere inhoud gegeven worden aan de communicatie? Peter van der Voort staat stil bij wat te doen bij het informeren van patiënten die acute zorg nodig hebben. Gedeelde besluitvorming staat dan onder druk, hoe ga je daar mee om als arts en patiënt. U wordt deze dag aan het denken gezet.

Tijdens dit congres komen alle aspecten en alle kanten van SDM aan de orde en heeft u een brede visie op het proces van gedeelde besluitvorming.